Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

E-læringskurs om underernæring

Publisert 23. oktober 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

I dette prosjektet har vi utviklet et e-læringskurs rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleien

Prosjektleder: Elona Zakariassen
elona.zakariassen@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2013

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland og Helse Bergen har etablert et tett samarbeid om å utvikle et e-læringsprogram i ernæring. Dette for å sikre at helsepersonell i de respektive tjenestene og samarbeidende instanser får en grunnleggende opplæring i ernæring.

Ta e-læringskurset i ernæring her

Du vil få valg mellom fullversjon og kortversjon av kurset. Fullversjonen er ment for helsepersonell – sykepleier og helsefagarbeider, og tar ca. 2 timer å gjennomføre. Kortversjonen er ment for assistenter og ekstravakter, og tar ca. 1 time å gjennomføre. Andre som jobber med pasienter som er underernært eller er i risiko for underernæring vil også kunne høste god nytte av kurset.

Om kort tid vil kurset også inneholde en bekreftelse på at du har gjennomført kurset, men per i dag vil du ikke få det.

For å få kursbevis må man registrere seg og logge seg inn i forkant av kurset og man må bestå modulprøvene underveis i kurset.

Hensikt og mål

Øke kompetansen innen ernæring ved hjelp av e-læringsprogram.

Bakgrunn for prosjektet

Det er behov for verktøy for å sikre en grunnkunnskap i tjenesten. Internundervisning og eksterne kurs når ikke alle. Et supplement til det store opplæringsbehovet innen ulike fagområder kan være e-læringskurs i avdelingene. Fagavdelingen ved Haukeland sykehus tok initiativ til et samarbeid med utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, for å utarbeide et felles kurs som kunne nyttes i hjemmetjenester og i sykehjem.

Tiltak

Produktet retter seg mot ansatte i sykehjem og hjemmesykepleien. Kurset består av ni moduler og er delt inn i helsepersonellkurs (kurs1) og assistentkurs (kurs 2). På kurs 1 lærer man om mattilbudet, kartlegging av pasienter, å lage ernæringsplan, tiltak når matinntaket blir for lite, oppfølging av pasienter, dokumentasjon, sondeernæring og palliasjon. Kurs 2 er en forkortet versjon av kurs 1 og tar ca. én time å gjennomføre. Kurs 1 tar ca. to timer.

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland
  • Forskning og utviklingsavdelingen i Helse Bergen HF (klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier, fagansvarlig for e-lærling)
  • Bergen kommune

Finansiering

Tilskudd fra Helsedirektoratet og egenfinansiering.