Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Slice of Courgette Fritatta

Ernæring hos brukere av kommunal hjemmetjeneste

Publisert 31. januar 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle prosedyrer og formalisere tiltakspakker og standard tiltaksplan for tjenestemottagere som vurderes til å være underernærte.

Prosjektleder: Eivind Bjørnstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Finansiering

Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Østfold

Samarbeidspartnere

Ernæringsfysiolog Irene Teigen Paulsen, Miljørettet helsevern i Indre Østfold og fastlege Bente F. Løken, Eidsberg kommune.

Bakgrunn for prosjektet

Helsedirektoratet pubilserte i 2009 nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (IS-1580). I forbindelse med en gjennomgang av kompetansebehov i virksomheten ble det avklart at innføring av retningslinjene praktisk kan løses ved et fagprosjekt. Retningslinjene gir ledelsen og ansatte store og viktige oppfølgingsoppgaver for brukere og innholdet i hjemmetjenesten.

Hensikt og mål

Avklare hjelpebehov, veilede, foreslå tiltak og også bistå brukere av kommunale hjemmetjenester innen ernæring (nærings- og væskeinntak). Det skal utarbeides prosedyre for internkontroll. Tjenesten har som mål at brukerne skal unngå underernæring og dermed også redusere antall innleggelser i sykehjem og sykehus med dette som problemstilling.

Tiltak

Ansatte i hjemmetjenesten skal kartlegge aktuelle brukere av tjenestene. Funn og observasjoner formidles til bruker (evt. pårørende) og det vurderes evt. varsling til fastlege for konsultasjon. Videre gis det tilbud om veiledning, tiltak og bistand i forhold til de ulike problemstillingene.