Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ernæring på sykehjem - til beboernes helse og trivsel

Publisert 17. november 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innen området ernæring gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk.

Prosjektansvarlig:

Delansvarlig: Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark

Prosjektleder: Åse Monica Leirvik Ase.Leirvik@hihm.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2007 - 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Gjennom samhandling mellom praksisfeltet og sykepleierutdanningen er prosjektet ment å bidra til utvikling av en mer kunnskapsbasert praksis i sykehjemmene innenfor området mat, måltider og ernæring.

Mål og hensikt

Den overordnede målsettingen har vært å tilby pasientene ved sykehjemmene best mulig sykepleie innenfor det utvalgte området. Delmålene er videre konkretisert i tre hovedområder knyttet til å utvikle 1) sykepleiepersonalet på sykehjemmene sin kompetanse i å granske egen virksomhet 2) samarbeid og kunnskapsutvikling mellom sykepleierne ved praksissykehjemmene, og med lærerne knyttet til bachelorutdanningen i sykepleie 3) sykepleierstudentenes praksisstudier

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og seks sykehjem hvor sykepleierstudenter gjennomfører sine praksisstudier. Det hadde en aksjonsforskningsorientert tilnærming.

Gjennom arbeid i et sykepleienettverk, og ved å følge den kunnskapsbaserte arbeidsprosessen, valgte sykepleiepersonalet selv forbedringsområder relatert til to hovedområder: 1) ro og trivsel rundt måltidene, og 2) kartlegging og oppfølging av pasientenes ernæringsstatus.

Resultat

Midtveisevalueringen viste at nettverksmedlemmene mente at prosjektet hadde bidratt til å øke kvaliteten på sykepleien til pasientene innenfor området mat, måltider og ernæring, og at prinsippene for kunnskapsbasert praksis, og arbeid gjennom et sykepleiernettverk i høy grad egner seg som metode for fagutvikling på sykehjem.

Ved alle sykehjemmene hadde det skjedd en økt faglig bevissthet i personalgruppene og et økt fokus på ernæring. Personalet utviklet sin kompetanse i kritisk å granske egen virksomhet, og ble gradvis mer orientert mot forskningsbasert kunnskap. Hovedutfordringen i det videre arbeidet er å skape engasjement blant alle ansatte på sykehjemmene.

Sykepleierstudentene bidro positivt inn gjennom praksisperioden, og gjennom konkrete anbefalinger med hensyn til det videre arbeidet. Studentene mener at det har betydning for deres læring og kompetanseutvikling å bidra inn i fagutviklings-/forskningsprosjekt.

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelse, Institutt for sykepleie, utviklingssykehjemmet og fire andre sykehjem i Hedmark