Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Peas

Ernæringskunnskap i tjenesten til personer med utviklingshemming, Pilot 2013- 2015

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kunnskapen om kosthold og ernæringsarbeid hos ansatte i tjenesten for utviklingshemmede.

Prosjektleder: Cecilie Juul (cecilie.juul@tromso.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: Tilbys ved forespørsel
Ferdig: 2016

Bakgrunn for prosjektet

Både overvekt og underernæring er et problem hos personer med utviklingshemning, og kun 30-40 % har en vekt innen normalområdet. Flere bor i egne boliger, men har ikke tilstrekkelig kunnskap eller forståelse i forhold til eget kosthold. Mange velger ofte næringsfattig hverdagsmat som ferdigpizza og sjokolade, uten nødvendigvis å se konsekvensene og sammenhengen av eget matvalg, matmengde og helse.

Ansatte bistår ved forberedelse og gjennomføring av måltidene, men deres kunnskap og holdninger til ernæring er varierende. Samtidig gjør vaktordninger og stor personellutskiftning det vanskelig å holde oversikt over brukernes ernæringsstatus og kosthold.  Vi ønsket derfor å øke kunnskapen om ernæring gjennom kunnskapsbygging i praksis.

Firmaet Jungelmap benytter e-post i kunnskapsbygging og i samarbeid med fagfolk lager de korte leksjoner på 2-5 minutter (NanoLearning). Med denne tilnærmingen kan læringen sendes direkte til den ansatte som slipper å oppsøke læringen selv. En typisk frekvens består av 1-2 leksjoner i uken i en ønsket periode.

Mål

Øke kunnskap og fokus på kosthold og ernæringsarbeid hos ansatte i tjenesten for utviklingshemmede.

 • Delmål 1: Utvikle leksjoner om kosthold og ernæringsarbeid tilpasset målgruppen
 • Delmål 2: Organisere opplæringen på en måte som skaper interesse og bevissthet hos ansatte og brukere

Vi lagde et opplegg som ble knyttet opp mot læringsmiljøet i boligen/avdelingen ved hjelp av NanoLearning. Målgruppen var ansatte i boliger i tjenesten for personer med utviklingshemming i Tromsø kommune og deres beboere / brukere.

Tiltak og gjennomføring

- Utvikling av leksjonenes innhold med følgende temaer:

 • Velkommen til ernæringskurs
 • Velkommen til ernæringskurs som leder
 • Kartlegging av kunnskapsnivå
 • Lovverk og etikk
 • Hvorfor er fokus på kosthold og ernæring så viktig?
 • Behovet for kostholdsveiledning
 • Ernæringsrelaterte helseproblemer
 • Kartlegging og dokumentasjon
 • Det handler om mengde og type fett
 • Karbohydrater og blodsukker
 • Mikronæringsstoffer
 • Motivasjon og brukermedvirkning
 • Handle- og innkjøpsrutiner
 • Måltider
 • Avsluttende spørreundersøkelse

- Opplæringspakkenes design ble utviklet i samarbeid med firmaet Jungelmap
- Tre avdelinger i Tromsø kommune ble valgt som pilotavdelinger
- Ansatte og ledere ble informert i forkant
- Deltakernes e-postadresser ble sendt til firmaet Jungelmap. De stod for all utsending av e-poster, samt tilbakemelding og statistikk til lederne for avdelingene.
- Kommunaldirektør sendte e-post til deltakerne om at kurset var obligatorisk.
- Det ble sendt to e-poster pr. uke i åtte uker til alle ansatte på avdelingene.
- 61 ansatte fikk tilsendt kurset. 69 % av disse deltok.
- Ved kunnskapstesten ved oppstart svarte 67 % riktig, ved avslutning svarte 93 % riktig.
- Vi ønsket diskusjon og refleksjon rundt temaene når kurset pågikk. Bare 41 % beskrev at dette hadde skjedd.
- 65 % skrev i evalueringen at de ville ha mer fokus på å kartlegge og dokumentere kosthold og ernæring hos brukerne. 47 % mente brukerne vil få et bedre kosthold som resultat av kurset.

Videreføring av prosjektet 2015 - 2016

Bakgrunn for prosjektet

I pilotutprøvingen oppfordret vi avdelingslederne til å ha et spesielt fokus på kosthold og ernæring i de ukene som kurset ble sendt ut. Vi erfarte at kun en av de tre pilotavdelingene brukte kurset slik vi i utgangspunktet hadde tenkt.

Piloten ga klare svar på at det var behov for å sette fokus på endringsarbeid. Vi så blant annet at ingen av avdelingene kartla og dokumenterte beboernes ernæringsstatus. Ernæringskurset gir en god basis for faglig oppdatering på avdelingen. Alle ansatte får samme kunnskap. Dette er et godt grunnlag for å skape gode holdninger i avdelingene, men vi opplevde at vi trengte en strategi for hvordan kurset skulle kunne skape endring i ernæringspraksis i avdelingene.

Tiltak og gjennomføring

 • Tre avdelinger deltok - fra Tromsø, Harstad og Balsfjord
 • Avdelingsleder og to ressurspersoner fra hver avdeling deltok i prosjektgruppa
 • Opplæringspakken ble sendt til alle ansatte på de tre avdelingene over en periode på åtte uker. I tillegg skulle hver avdeling planlegge forbedringsarbeid i avdelingen
 • Øverste leder sendte e-post til alle ansatte om at kurset var obligatorisk
 • Både ledere og ressurspersonene gjorde en aktiv innsats for å tilrettelegge og motivere de ansatte til å delta, samt legge til rette for diskusjon og refleksjon
 • 89 ansatte fikk tilsendt kurset. 87 % av disse deltok
 • Ved kunnskapstesten ved oppstart svarte 69 % riktig, ved avslutning svarte 88 % riktig.
 • 73 % beskrev at det hadde vært diskusjon og refleksjon rundt temaene mens kurset pågikk
 • 98 % skrev i evalueringen at de ville ha mer fokus på å kartlegge og dokumentere kosthold og ernæring hos brukerne. 95 % mente brukerne vil få et bedre kosthold som resultat av kurset
 • Alle de tre avdelingene startet på forbedringsarbeid i forhold til ernæring i løpet av prosjektperioden
   

Samarbeidspartnere