Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Two Toothbrushes

Forebyggelse av orale infeksjoner hos eldre pasienter i institusjon

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Undersøke om systematisk opplæring og bruk av elektrisk tannbørste vil påvirke munnhygienen hos pasienter på sykehjem.

Prosjektleder: Tirill Willumsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2015
Ferdig: 2015

Finansiering

  • Universitetet i Oslo

Samarbeidspartnere

  • Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
  • flere av Oslosykehjemmene
  • Utviklingssenter for sykehjem i Oslo

Bakgrunn for prosjektet

Mange studier viser at sykehjemspasienter har dårlig munnhygiene, samtidig som stadig flere eldre har egne tenner og ikke tannproteser. Mange sykehjemspasienter er imidlertid avhengige av assistanse til tannpuss, og dette er ofte mekanisk vanskelig å gjennomføre. For å bedre munnhygiene i sykehjem er det derfor viktig å utvikle gode evidensbaserte metoder for å gjøre mekanisk tannpuss enklere.

Hensikt og mål

Å undersøke om systematisk opplæring og bruk av elektrisk tannbørste vil påvirke munnhygienen hos pasienter på sykehjem.

Tiltak

Pasienter randomiseres gjennom loddtrekning til en av 2 grupper:

  1. Pasientene får manuell tannbørste (60 - 80 pasienter)
  2. Pasientene får elektrisk tannbørste (60 - 80 pasienter).

Gjennomføring

  • Tannlege undersøker pasientene og innhenter baseline-data for oral status og munnhygiene. Tannbørster deles ut av tannpleier som også gir opplæring i bruk.
  • Etter 2 mnd: Tannlege undersøker pasienter og innhenter data om munnhygiene (tannlegen er blind for gruppene). Anonyme spørreskjemaer til pleiere ledelse og pårørende
  • Etter 12 mnd (studieslutt): Tannlege undersøker pasienter og innhenter data om oral status og munnhygiene (tannlegen er blind for gruppene).
  • Anonyme spørreskjemaer til pleiere, ledelse og pårørende.

Spredning

Doktorgradsprosjekt, hvor resultatene vil bli publisert i internasjonale tidsskrifter, samt konferanser.

Se artikkel i European Journal og Oral Sciences