Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Forebygging av underernæring

Publisert 23. september 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Implementere prosedyrer og kartleggingsverktøy for å forebygge underernæring og behandle ernæringssvikt i sykehjem og hjemmetjenester

Prosjektleder: Grete Finstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Hensikt og mål

 • prosedyrer skal bidra til avdekking av ernæringssvikt hos personer med demens/kognitiv svikt
 • behandling blir igangsatt før underernæring oppstår.

Vi laget vårt eget kartleggingsverktøy basert på de nye nasjonale retningslinjene (ernæringsjournalen) og tilpasset dette til vårt dokumentasjonssystem Gerica. Det ble utarbeidet en veileder med prosedyre for kartlegging av underernæring og tiltak ved risiko for underernæring/underernæring. Vi utarbeidet også en ernæringsperm til alle avdelinger/soner der diverse materiale ble samlet.

Utgangspunktet for prosjektet har vært Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.

Gjennomføring

Virkemidler har vært:

Ressurspersonens rolle:

 1. Ernæringskampanje.
 2. Spre kunnskap om kartleggingsverktøyet, prosedyrene og ernæringspermen.
 3. Opprette ressursperson på hver sone/avdeling.:
  • Ha fokus på ernæring i sin avdeling/sone
  • Informere om ernæringspermen
  • Være pådriver i forhold til kartlegging av ernæringsstatus og følge prosedyrer, sørge for at dette er kjent i sin avdeling
  • Veilede kollegaer i hvordan kartleggingen skal gjøres og hvordan det dokumenteres i Gerica
  • Få det inn som rutine i sin avdeling
  • Ansvar for å få lagt inn tiltaket ernæring hos alle pasienter, kartlegging og vektkontroll/observasjon skal ligge under dette området. Dette kan delegeres til andre
  • Ansvarliggjøre primærkontakter, ift tiltaksplaner. Pasienter med risiko for underernæring / underernæring skal ha egen ernæringsplan.
 4. Plan om videre oppfølging av ressurspersonene.
 5. Overordnet prosedyre.

Spredning

 • Oppfølging av ressurspersonene med faste møter og kurs.
 • Veileder i forhold til tiltak ved risiko for/ eller underernæring i Gerica
 • Veileder i forhold til kartlegging av ernæringsstatus i Gerica.
 • Legge ut prosjektet på aktuelle nasjonal nettside for UHT
 • Oppfordre til lokale prosjekter på egen arbeidsplass
 • Har vært markedsført i lokal avis og tv.
 • Følge med på andre prosjekt som omhandler samme tema.

Bakgrunn for prosjektet

Sykdom er den viktigste årsaken til underernæring, men også manglende kunnskap, interesse og oppmerksomhet blant helsepersonell om ernæringsstatus og – behov er en betydelig medvirkende faktor til at ernæringsstatus forringes ytterligere.

Vi ønsket å forbedre prosedyrer/retningslinjer for vurdering av ernæringsmessig status for å sikre at alle brukere/pasienter i ernæringsmessig risiko får vurdert sin ernæringsmessige status. Dette ville vi ha integrert i vårt dokumentasjonssystem Gerica. Det skulle være lett tilgjengelig slik at helsepersonell både på sykehjem og i hjemmetjenesten lett kunne ta det i bruk.

Samarbeidspartnere

 • Systemansvarlig Gerica, Hamar kommune
 • Kjøkkensjef
 • Ernæringsfysiolog
 • Kreftsykepleier
 • Alle enheter i hjemmetjenesten i Hamar kommune
 • Alle sykehjemsavdelinger i Hamar kommune

Finansiering

 • Egne midler
 • Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark (UHT)