Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: close-up of orange fruit

"Ikke alt som fyller nærer"

Publisert 12. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Utarbeide rutiner og arbeidsverktøy for å kartlegge ernæringsstatus, og behandle de som er i risiko eller underernært.

Prosjektleder: Marianne Clausen Werner
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: November 2012 - 2013
Ferdig: 2013

Bakgrunn

Vi startet prosjektet på bakgrunn av spørsmål fra Helsetilsynet som omhandlet kvalitetssikring og faglig forsvarlighet vedrørende ernæringsarbeid.

Mål og hensikt

Hovedmål:

  • Forebygge og behandle underernæring og unngå sykehusinnleggelser.
  • Å utarbeide et system med rutiner som sørger for at alle brukere og pasienter i institusjon og hjemmesykepleien får kartlagt ernæringsmessig status med oppfølging og behandling dersom de er i risiko for eller allerede er alvorlig underernærte.
  • Å gjøre skjemaer og rutiner lett tilgjengelig for å forenkle arbeidet for de ansatte.  

Tiltak og gjennomføring

  • Vi har økt kompetanse hos de ansatte i kommunen gjennom internundervisning. Denne undervisningen har både vært i form av foredrag, diskusjon i grupper, case og film. Innholdet i foredragsdelen omhandlet lovverk, grunnleggende ernæringslære og innhold og anbefalinger fra Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.
  • Alle pasienter som mottar hjemmesykepleie eller er på institusjon skal få et tilbud om kartlegging av ernæringsstatus (dette tilbudsskjemaet er ferdigstilt).
  • Vi har laget arbeidspermer med oversikt over hvordan arbeidet best skal gjennomføres slik at alle har en mal å gå etter. Diverse skjemaer som skal brukes ligger klare herunder blant annet kartleggingsskjemaet MNA (Mini nutritional assesment), og en nøyaktig beskrivelse av hvor ting skal dokumenteres. Skjemaene er implementert i vårt dokumentasjonssystem, Profil.
  • Vi har laget to overordnede rutiner; ”Kartlegging av ernæringsstatus” og ”Ernæringsarbeid i praksis”. Vi har også laget 1 rutine for hver ernæringsstatus; ”God ernæringsstatus”, ”Risiko for underernæring” og "Alvorlig underernæring”. I samsvar med de 3 sistnevnte rutinene er det utarbeidet arbeidslister som fungerer som sjekklister. Dette for å kvalitetssikre at de tiltak som skal iverksettes blir utført. Tiltakene er satt i prioritert rekkefølge med ernæringstrappa som utgangspunkt.
  • Etter endt kartlegging skal alle pasienter ha blitt spurt om hva de liker å spise (eget skjema for dette). Individuell ernæringsplan skal utarbeides inkl. dagsplan over måltider.
  • Ut fra gjeldene rutine er det ulikt oppfølgingsprogram mtp. ny screening med MNA, vekt osv.

Resultat

Det er for tidlig å vise til resultater på nåværende tidspunkt. Til nå er pasienter som har fått oppfølging fornøyde med tilbudet.

Samarbeidspartnere

Gudrun Ustad (Tidligere ernæringsfysiolog og forfatter av ”kosthåndboken”), ernæringsfysiologer på Vestre Viken og Sandefjord kommune som hadde gjennomført et liknende prosjekt.