Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Pencil on notebook.

Kartlegging av ernæringsstatus hos hjemmeboende eldre

Publisert 08. august 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

De ansattes kunnskapsnivå innen ernæring ble kartlagt og kompetanseheving innen nevnte temaer ble gjennomført. Implementering av nye rutiner vil foregå kontinuerlig og særlig ved ny ansettelser.

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Avsluttet
Ferdig: 2014

Finansiering

UHT – Finnmark Sør-Varanger kommune

Samarbeidspartnere

Sør-Varanger kommune UHT – Finnmark Klinikk Kirkenes v/ernæringsfysiolog

Bakgrunn for prosjektet

Hensikt og mål

Mål å forbedre dagens rutiner og tilpasse dem slik at de stemmer overens med nasjonale retningslinjer og deretter implementere dem i de daglige rutiner hos hjemmetjenesten.

Gjennomføring og resultat

Kartlegging av de ansattes kunnskapsnivå innen ernæring og kartleggingsverktøy er gjort. Det er gitt kompetanseheving innen nevnte temaer med positiv respons fra de ansatte. Tjenesten har registrert interesserte brukere til prosjektet. Per dags dato har vi ingen tall på responsen, men ca. 2/3 av de forespurte har svart positivt og ønsker å være med i prosjektet.

Spredning

Implementering av nye rutiner vil foregå kontinuerlig og særlig ved ny ansettelser. Rutiner vil finnes i kvalitetshåndboken (nettbasert) som er tilgjengelig for alle ansatte i kommunen. Resultatene vil legges ut på våre hjemmesider, samt i vårt nyhetsbrev.