Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kostkofferten

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Bedriftsintern opplæring om ernæring til ansatte i helse- og omsorgstjenestene som et tiltak for å forebygge underernæring hos eldre

Prosjektleder: Linda Kornstad Nygård (linda.nygard@kristiansund.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2013-2014
Ferdig: 2014

Kostkofferten blir en videreutvikling av opplæringsprogrammet  Kunnskap forebygger underernæring som ble utarbeidet ved Rokilde sykehjem i 2011. Opplæringen ble laget av en svært kompetent faggruppe, og med et bredt samarbeid med ulike fagmiljø. På grunn av stort behov, stor etterspørsel og begrenset kapasitet søkte vi derfor om tilskudd til å omarbeide undervisningsopplegget til bedriftsintern opplæring.

Hensikt og mål

Vi ønsker å lage en opplæring i vurdering og oppfølging av ernæring, som er lett tilgjengelig og lite ressurskrevende for avdelingene å gjennomgå. Fokusområdet vil være å gi kunnskap om ernæring, men også å endre holdninger som påvirker brukernes medbestemmelse og trivsel i måltidssituasjoner.

Tiltak og gjennomføring

Vi har søkt og fått tildelt midler til å videreutvikle et allerede eksisterende undervisningsopplegg til en Kostkoffert – en undervisningspakke som ikke krever eksterne ressurser, men kan gjennomføres ved enhver avdeling.

Kostkofferten benyttes ved at en gruppe ansatte møtes til 5-6 timessamlinger på arbeidsstedet, og gjennomgår et arbeidshefte. En veiledningsfilm guider deltakerne gjennom gruppeoppgaver og refleksjoner rundt temaet. I tillegg vil kostkofferten inneholde en tiltakspakke, med forslag til konkrete tiltak for å styrke ernæringsarbeidet.

Se teaser for Kostkofferten her: