Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

”Kostkofferten” – erfaring med bruk av undervisningsopplegg

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kunnskapen ernæringens betydning i sykehjem ved å bruke "Kostkofferten".

Prosjektleder: Ingeborg Kristiansen Ingeborg.kristiansen@stange.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: Februar - mars 2015
Ferdig: 2015

Bakgrunn

Vi ønsket å øke kunnskapen om ernæring i sykehjemmet, og fikk mulighet til å prøve ut ”Kostkofferten” som er utarbeidet av Rokilde sykehjem i Kristiansund, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal.

Mål og hensikt

Vårt mål er at alle ansatte skal gjennomgå opplæring innen ernæring. Vi skal sette opp kostkofferten som et årlig tilbud til de ansatte gjennom vår internundervisning.

Tiltak og gjennomføring

Vi valgte å arrangere de fem samlingene fordelt på fem uker. Vi arrangerte tre grupper i pr uke, der deltakerne møtte når det passet for dem. Gruppene varierte derfor både med tanke på størrelse og hvilke deltakere som deltok hver gang. På 100 mulige oppmøter (20 personer x 5 møter) var det totalt 16 fravær.

Vi har hatt samlinger på tvers av avdelinger. Det har gitt flere sekundærgevinster:

  1. Ansatte har blitt bedre kjent med hverandre, noe som gjør samhandling lettere
  2. Ansatte har fått innsikt i at det gjøres mye bra på alle avdelinger
  3. Refleksjon over praksis: Ansatte har oppdaget at det finnes flere måter å løse utfordringer på

Resultat

Det har vært nyttig å lære om kartlegging av ernæringssituasjon, bevisstgjøring på mengder, beriking, hvordan måltider presenteres etc.

En gruppe hadde kartlagt to pasienter, en dame som de mente spiste ”lite”, og en mann de mente spiste ”bra”. Etter kartleggingen oppdaget de at den småspiste dama spiser omtrent akkurat det hun trenger, mens mannen ligger langt under sitt reelle ernæringsbehov.

Det har vært lærerikt å se hvor små endringer som skal til for å gjøre maten mer næringsrik (og også appetittvekkende).

Det å gjøre slike oppdagelser i egen avdeling har virkelig fått de ansatte til å endre sin tilnærming til temaet ernæring. Engasjementet for mat og måltider har økt betraktelig etter gjennomgangen av ”Kostkofferten”.