Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Two toothbrushes and toothpaste

Munn- og tannhelse

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle og videreutvikle kvalitetssikret verktøy for forebygging og bedring av munn- og tannhelse

Prosjektleder: Kathrine P. Strønen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2013
Ferdig: 2013

Hovedmålet med dette prosjektet er å lage en munn- og tannhelsekoffert som inneholder opplæringsverktøy som små og store virksomheter innen pleie og omsorg kan ta i bruk, uten nødvendigvis å ha spesialutdannet personell til å undervise eller veilede.

Gjennomføring

 • Innhente eksisterende verktøy, teste ut og kvalitetssikre disse
 • Utvikle, teste og kvalitetssikre nye verktøy på oppfordring fra pleie og omsorgssektoren i Finnmark
   

Bakgrunn for prosjektet

Munnen regnes som et ”privat” område, og det kan være vanskelig å tilby eller be om hjelp til munnstell. Stadig flere har egne tenner og ønsker å beholde disse livet ut. Ved økt kunnskap og daglig munn- og tannstell vil flere kunne beholde tennene sine, og forebygge sykdom og skade i munnhulen.

Hva inneholder kofferten?

 • Informasjons- og opplæringshefte del 1 og 2
 • Lovverket, prosedyre i kvalitetshåndbok, vedtaksmelding, samtykkeerklæring, registreringsskjema, tiltak i EPJ, munnstellkort, epikrise fra tannklinikken, tannkontakt, brosjyrer, veilednings- og opplæringspakke (til bruk individuelt eller i gruppe), kvalitetssikringsskjema og liker til anbefalte filmer og opplæring
 • Opplæringsdel på powerpoint. Minnepenn følger med.
 • Brosjyrer og hefter
 • Undervisningsfilm "Munn- og tannstell for eldre og langtidssyke". 
 • Anbefalt utstyr og hjelpemidler. Anbefalt fra Klinikk Kirkenes.
 • Hefte 1 forteller og beskriver de prosedyrer som benyttes for å kvalitetssikre at bruker/pasient får det tilbudet som er lovfestet med hensyn til Den offentlige tannhelsetjenesten og hvordan kommunen og tannhelsetjenesten kvalitets sikrer at tilbudet gjennomføres. Heftet viser også til hva personale må gjøre ved avvik.
 • Hefte 2 beskriver hvorfor munn- og tannpleie er viktig, kort de vanligste munnhuleproblemer og gir enkle råd om nødvendig tiltak inklusiv munnstellekort. I tillegg henviser heftet til produkter anbefalt av tannhelsetjenesten som finnes i 2013 for å utføre og vedlikeholde en god munn- og tannpleie.
 • Powerpointfilen inneholder notater med utfyllende kunnskapsbasert informasjon for hver foil
 • Undervisningsfilm "Munn- og tannstell for eldre og langtidssyke". Filmen kan kjøpes gjennom Norsk Tannvern

  Komplett koffert kan bestilles hos UHT Finnmark, kps@svk.no,  til selvkost som per 1.12.13 er kr. 1.300 inkl mva. Hefter, brosjyre og powerpoint finner du klart til nedlasting i høyremargen.

Spredning

 • Prosjektet er beskrevet i Munnpleien nr. 1/2013
 • Prosjektet har hatt stand og poster ulike konferanser i Troms og Finnmark i 2013.
 • Prosjektet og produktene distribueres ut til kommunene i Finnmark mai 2014.

Samarbeidspartnere

UHT Finnmark, Sør-Varanger kommune og den offentlige tannhelsetjenesten ved Tannklinikken Kirkenes.