Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Munn- og tannpleie til eldre og syke

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Et system for munn- og tannpleie med undervisning, gode rutiner, munn- og tannstell kort, tannkontakt og utstyr tilgjengelig til hver pasient.

Prosjektleder: Bodil Berg Kristensen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 1999-2003
Ferdig: Eldre

Bidra til å øke kvalitet og kompetanse rundt munn- og tannstell til eldre med særlig vekt på sykehjem. Årsakene til at munnstell ikke blir prioritert, kan være at personalet har lite kunnskap om munnstell og ikke forstår viktigheten av dette.

Ta gjerne kontakt med oss. Vi setter pris på å få tilbakemelding på bruk av materiale, om det er nyttig, og hvilke aktiviteter dere eventuelt har satt i gang på bakgrunn av dette.

Hva gjorde vi

Munnstellkortene foreligger nå i en revidert og oppdatert form. De kan du laste ned her.

Tiltak

Vi gjennomførte spørreundersøkelse, munnhygieneundersøkelser og kompetanse – og opplæringsprogram. På bakgrunn av det utarbeidet vi et verktøy for å forbedre munn- og tannstell.

Bakgrunn for prosjektet

Dårlig tann- og munnpleie for beboere i sykehjem og hjemmetjenestene. Munnen regnes som et ”privat” område og det kan være vanskelig å tilby eller be om hjelp til munnstell. Stadig flere eldre har egne tenner og ønsker å beholde sine tenner livet ut. Ved økt kunnskap og daglig munnstell, vil flere sykehjemsbeboere kunne beholde tennene sine.

Finansiering

Utviklingssenter for sykehjem i Hordaland, Løvåsen Sykehjem, Universitetet i Bergen (UiB)

Samarbeidspartnere

UiB, høgskolene i Bergen, sykehjemmene i Bergen kommune

Spredning

  • Rapport. Linda Rykkje, Åshild Gjellestad, Heidi Wolden: Munn- og tannstell på sykehjem. Vurdering av effekten av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/03
  • Prosjektet er beskrevet i Fagbladet nr 1/2008 Tannhelse: Forebygge katastrofe.
  • Artikkel I European Journal of Oral Sciences. Volume 117, Issue 5, pages 575–579, October 2009. Samson, H.; Berven, L.; Strand, G. V., Long-term effect of an oral healthcare programme on oral hygiene in a nursing home.