Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

NutritionDay i sykehjem

Publisert 28. januar 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

En årlig prevalensundersøkelse for å kartlegge ernæringsinntak til pasienter på sykehus og sykehjem over hele verden.

Prosjektleder: Kari Sunnevåg
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2010 - 2011
Ferdig: 2011

NutritionDay er en årlig, verdensomspennende prevalensundersøkelse hvor en kartlegger ernæringsinntak til pasienter på sykehus og sykehjem. nutritionDay er en kvalitetsundersøkelse som bidrar til økt fokus på ernæring generelt og underernæring spesielt. Løvåsen sykehjem (USHT) fikk utviklingsmidler i 2009 og har bidratt til at 14 sykehjem i Bergen er de første i Norge som deltar (foruten angivelig 7 pasienter fra et sykehjem i Nord-Norge som deltok i 2009) på nutritionDay. I tillegg er det (så vidt vi vet) første gang sykepleierstudenter er involvert i gjennomføringen. Sykepleierstudenter deltok med kartlegging av den mengde pasientene drakk og spiste til middagsmåltidet på nutritionDay. I prosjektet har ernæringsfysiolog Jennie Hernæs bidratt med kunnskap og erfaring fra Haukeland sykehus (Helse Bergen) som er et foregangssykehus med tanke på ernæring. De har gjennomført nutritionDay siden 2008.

Finansiering

Utviklingsmidler og egenfinansiering

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, avdeling sykehjem
  • Bergen kommune
  • Betanien Diakonale Høgskole
  • Høgskolen i Bergen
  • Helse Bergen.

Bakgrunn for prosjektet

Nutrionday har sitt utspring i Europarådets resolusjoner. Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (Helsedir. 2009) er i tråd med resolusjonene. Europarådet laget en resolusjon i 2003 for ernæring og behandling i sykehus som 18 europeiske land underskrev inkludert Norge. Underernæring opptrer hos opptil 40% av innlagte pasienter på Europeiske sykehus og er et problem fordi det fører til økt sykelighet og dødelighet. (Ref. helsedir. nettside). I følge nasjonale retningslinjer (helsedir. 2009) antas at mellom 20 og 50% av pasientene i institusjon har en underernæringsstilstand. Helsedir. har utarbeidet nasjonale anbefalinger for å identifisere, forebygge og behandle underernæring. nutritionday er første skritt på veien for å oppfylle intensjonen i Europarådets resolusjon og for å danne et grunnlag for å gjøre forbedringer på området. “nutrition Day” er en årlig, verdensomspennende prevalensundersøkelse hvor en kartlegger ernæringsinntaket til pasientene på sykehus og sykehjem. Løvåsen Undervisningssykehjem (USH) sammen med første års sykepleierstudenter fra Betanien Diakonale Høgskole og tre andre sykehjem i Bergen har tatt del i “nutritionDay” som ble arrangert for femte gang 21. januar 2010. 4. november samme år ble nutritionDay arrangert for 6. gang og Løvåsen Undervisningssykehjem bidro til at 10 nye sykehjem i Bergen kommune deltok i samarbeid med første års sykepleierstudenter fra Høgskolen i Bergen. Andre sykehjem oppfordres til å delta neste år. For mer informasjon, sjekk nettsiden www.nutritionday.org eller ta kontakt med fagutviklingskonsulent Kari Sunnevåg: kari.sunnevag@bergen.kommune.no.

Gjennomføring og resultater

Erfaringsutveksling med sykehjem som har deltatt og rådgiver for sykehjem som ønsker å delta 10. november 2011. I Bergen har utviklingssenteret vært pådrivere til at 14 sykehjem (private og offentlige) har deltatt i 2010.

Spredning

  • Prosjektet "nutritionDay i Sykehjem" er publisert på KS sin nettside under EU/EØS
  • Prosjektet er presentert på parallellsesjon og med poster på konferanse Omsorg i Utvikling, Fag - Forskning - Feiring i regi Helsedirektoratet 14. og 14. oktober 2009.
  • Prosjektet er presentert på parallellsesjon og med poster på den 2. nasjonale konferansen om omsorgsforskningskonferansen på Gjøvik 20. - 21.oktober 2010
  • Prosjektet er presentert på åpning av USHT i Aust-Agder 8. mars 2011