Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Oral helse hos eldre på sykehjem: Utprøving av munn- og tannpleieboks

Publisert 09. september 2020 | Oppdatert 09. september 2020

Pilotprosjektet vil teste ut om bruk av individuelt tilpassede munn- og tannpleiebokser satt i system, kan være et virkemiddel for bedre oral helse hos eldre på sykehjem. Prosjektet vil også bidra til at helsepersonell får bedre kunnskap om oral helse hos eldre.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Østfold)
Prosjektleder: Ina Kristin Blågestad
ProsjektlederX: ina.kristin.blagestad@io.kommune.no
Tema: Tannhelse, forebygging, kompetanseheving, Leve hele livet
Fylke: Viken (Østfold)
Status: Pågående
Periode: September 2020 - juni 2021
Ferdig: 2021

Bakgrunn

Mat og måltider er et av innsatsområdene i reformen Leve hele livet. Tidligere studier har påvist sammenheng mellom god munn- og tannhelse og ernæringsstatus. 80% av de som bor på sykehjem har behov for hjelp til å ivareta daglig munn- og tannstell, og tannhelseproblemer hos disse er svært utbredt. Enkle tiltak som tilgjengelig munn- og tannhelse utstyr og økt kunnskap om oral helse hos helsepersonell, kan trolig bidra til reduksjon av disse problemene.

Mål

Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt som en del av kvalitetssikringsarbeidet for beboere på sykehjem. Prosjektet skal starte utvikling av en systematisk metode for bedre oral helse hos beboere på sykehjem, og økt kunnskap hos helsepersonell. Metoden skal ha overføringsverdi til andre, og kunne være et ledd i bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenester til eldre i kommunene.

Tiltak og gjennomføring

Målgruppe: Beboere og helsepersonell på sykehjem.

Metode/tiltak: Prosjektet skal prøve ut individuelt tilpassede munn- og tannpleiebokser for beboere på sykehjem. I boksene skal man oppbevare tilpasset utstyr og prosedyre for utførelse av munn- og tannpleie. Oral helse hos deltakende beboere skal kartlegges før og etter pilotperioden. Før boksene tas i bruk vil fremmende og hemmende faktorer for god oral helse hos pilotavdelingene kartlegges, og ansatte på avdelingene vil få tverrfaglig opplæring i individuelt tilpasset munn- og tannpleie og bruk av boksene. Det vil opprettes tannhelsekontakter på pilotavdelingene. Ansattes erfaringer med prosjektet planlegges kartlagt via spørreskjema.

Samarbeidspartnere

Indre Østfold kommune, Det odontologiske fakultet, UiO og Mysen tannklinikk (Viken Fylkeskommune)

Finansieringskilde

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Pilotprosjekt med individuelt tilpassede munn- og tannpleiebokser for beboere på sykehjem. I boksene oppbevares tilpasset utstyr og prosedyre.