Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: kiwi closeup

Rutiner for forebyggende ernæringsarbeid i hjemmetjenesten

Publisert 13. desember 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle rutiner for forebygging og behandling av underernæring hos brukere av hjemmetjenesten i Vestvågøy og øke kompetansen hos ansatte og studenter.

Prosjektleder: Berit Mosseng Sjølie, berit@sjolie.uin.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: Januar 2014 - juni 2014
Ferdig: 2014

Hjemmetjenesten i Vestvågøy ønsket å forbedre rutinene for oppfølging av brukere med ernæringsproblemer. Prosjektet er et samarbeid mellom hjemmetjenesten og Universitet i Nordland. Sykepleiestudentene og ansatte i hjemmetjenesten skal lære mer om ernæringens betydning for eldre eller pleietrengende person og hvordan de kan arbeide systematisk for å forebygge sykdom hos pasientene.

Hensikt og mål

  • Utvikle rutiner for å avdekke risiko for underernæring, forebygge underernæring og ivareta underernærte brukere i hjemmetjenesten i Vestvågøy.
  • Utvikle kunnskap om ernæringens betydning hos ansatte.

Tiltak og gjennomføring

  1. Undervisning om ernæringens betydning, nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring og metoder for å avdekke risiko for underernæring.
  2. Kartlegge ernæringsstatus hos utvalgte brukere og igangsette ernæringsoppfølging hos disse.
  3. Utvikle prosedyre for kartlegging av underernæring og oppfølging av underernærte brukere i hjemmetjenesten i Vestvågøy.
  4. Implementering av prosedyren gjennom nye rutiner i tjenesten.

Resultat

Tiltak 1-3 er gjennomført i henhold til prosjektplanen, og med gode resultater. Ansatte som deltok utviklet ferdighet og kunnskap om ivaretakelse av brukere med problemer knyttet til ernæringen. Studentene utviklet kompetanse. Utvalgte brukere får oppfølging. Prosedyre er utviklet. Tiltak 4 gjenstår, og det erfares at dette tiltaket må arbeides med i et langsiktig perspektiv. Videre arbeid planlegges.

Spredning

  • 22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, mai 2014
  • Fylkesmannens høstkonferanse, oktober 2014
  • UiN-rapport