Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Systematisk oppfølging av kosthold og ernæring

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Sikre en tilpasset ernæringsplan ut i fra individuelle behov og ønsker, forebygge og minske risikoen for underernæring.

Prosjektleder: Signe Nyrønning, Søbstad helsehus
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Søbstad USHT har vært med gjennom kvalitetsutviklingprosjektet å utvikle tjenester som implementerer nasjonale retningslinjer for kosthold og ernæring i kommunen. Mange eldre på sykehjem er i risikogruppen for å utvikle underernæring og dette har ofte sammenheng med økende aldre, skrøpelighet og sykdom. Det er derfor viktig å ha systemer og kunnskap som fanger opp og sikrer gode rutiner for oppfølging knyttet til ernæringsbehandling.

Samarbeidspartnere

  • Alle enheter i helse og velferd i Trondheim kommune, samt enhet for Service og Internkontroll i Trondheim kommune.

Bakgrunn for prosjekter

Med bakgrunn i nasjonale føringer og anbefalinger har vi til hensikt å sikre en større felles forståelse for hvordan arbeide systematisk med tjenestetilbudet knyttet til kosthold og ernæring i sykehjem. Trondheim ønsker å utvikle tjenester som implementerer nasjonale retningslinjer. Dette handler om å videreutvikle eksisterende rutiner samt danne grunnlag for en modell som er overførbar til andre enheter.

Hensikt og mål

Hovedmål

  • Sikre pasienter i sykehjem en individuell tilpasset ernæringsplan ut i fra individuelle behov og ønsker, forebygge og minske risikoen for underernæring.

Delmål

  1. Utarbeide et felles kompetansehevingsprogram for alle ansatte med primærkontaktfunksjon i helse- og velferdssenter og helsehus med et formål å heve den generelle kompetansen vedrørende kosthold og ernæring
  2. Enhetene/ansatte skal kunne identifisere pasienter som er i risikogruppen for underernæring gjennom kartlegging og dokumentasjon, samt kunne utarbeide individuelle ernæringsplaner med målrettede tiltak for brukere i risikogruppen.
  3. Arbeide med døgnrytmeplaner sett i relasjon til miljøets betydning for en god måltidsopplevelse.

Tiltak

Prosjektet har 3 faser som består av utarbeidelse og planlegging, kursing og oppfølging og fase 3 evaluering. Det er nedsatt en prosjektgruppe, arbeidsgruppe, referansegruppe samt etablert støttepersonell som skal ivareta prosjektframgang og implementering.

Gjennomføring

Utarbeidelse av kvalitetsstandard, utarbeidelse av undervisningsprogram, gjennomføring av endring knyttet til praktiske rutiner på enhetene, kursdager for primærkontakter/fagkoordinatorer, oppfølging av enhetene knyttet til arbeidsprosesser.

Resultater

Prosjektet er i drift.