Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 922962110

Underforbruk av offentlige tannhelsetjenester for pasienter som får hjemmesykepleie

Publisert 23. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har avsluttet et forskningsprosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter som mottar hjemmesykepleie. Et av funnene er at det fremdeles er et underforbruk for denne pasientgruppen. Det er avdekket flere mangler i tjenestetilbudet til denne  gruppen. Utviklingssenteret vil sammen med de involverte i prosjektet informere videre om disse resultatene  i aktuelle fora, og arbeide for forbedring av tannhelsetilbudet til denne pasientgruppen.

Prosjektansvarlig:

USHT Hordaland

Finansieringskilde: Regionalt forskningsfond, Vestlandet

Prosjektleder: Per Waardal Per.waardal@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2017 - 2019
Ferdig: 2019

Det er avdekket flere mangler i tjenestetilbudet til denne  gruppen. Utviklingssenteret vil sammen med de involverte i prosjektet informere videre om disse resultatene  i aktuelle fora, og arbeide for forbedring av tannhelsetilbudet til denne pasientgruppen .

Mål

  • Bidra til bedre kvalitet i tjenestetilbudet for pasienter innen hjemmebasert omsorg
  • Bidra til bedre samhandling mellom kommunene og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten ved oppfølging av pasienter med rettigheter i flg. tannhelseloven og vedtak hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven
  • Bidra til økt kompetanse hos pleiepersonalet med særlig vekt på den orale helsens betydning for generell helse

Tiltak og gjennomføring

Totalt 418 pasienter fra et distrikt i Bergen kommune fikk tilsendt et tilbudsbrev om gratis tannhelseundersøkelse fra den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunen. De mottok dessuten en pose inneholdende en informasjonsbrosjyre, en tannkost, en liten tube tannkrem og en sukkerfri sugetablett. Denne fikk de utlevert av hjemmetjenesten. Etter 1 år viste det seg at 18 % hadde benyttet seg av tilbudet.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for undersøkelsen.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Underforbruket av de offentlige tjenestene på dette området er trolig representativt for mange kommuner.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og eventuelt andre utviklingssentre?

Utviklingssenteret vil sammen med de involverte i prosjektet informere videre om disse resultatene  i aktuelle fora, og arbeide for forbedring av tannhelsetilbudet til denne pasientgruppen

Resultater

  1. Tannhelsetjenesten i Hordaland synes å ha en manglende forståelse for det dårlige funksjonsnivået til gr. C-2 pasienter - og mulighetene for disse til å motta nødvendig tannhelsehjelp på tannklinikk.
  2. Behandlingstilbudet må forenkles og desentraliseres ut i brukergruppene (f.eks. en ambulerende tannpleier).
  3. Gitt de strukturelle og forvaltningsmessige forhold – så er det på det nåværende tidspunkt opp til kommunene å motivere og legge til rette for økt bruk av vederlagsfrie tannhelsetjenester for syke eldre. Kommunen fremstår som nokså «tannløs» – og bør for fremtiden «bite fra seg» og i større grad «vise tenner».

Sluttrapport

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen ( utførende) ,  Fylkestannlegen i Hordaland, Forbundet Tenner og helse.