Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Tradisjonsmat-cover_prod.indd

"Tradisjonsmat på sykehjemsfat - en smak av gammeldagan"

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Samlet tradisjonsrik mat i en kokebok for sikre tradisjonsmat på sykehjemmets meny i framtiden.

Prosjektleder: Ingunn Grønmo, ingunn.gronmo@alstahaug.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: Høst 2012 - høst 2014
Ferdig: 2014

Utviklingssenter for sykehjem i Nordland med sykehjemmene i kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna har hatt fokus på ernæring gjennom faggrupper, fagnettverk og ulike fagprosjekter. Interkommunalt samarbeid om ernæring har gitt inspirasjon og fagutvikling.

Alle som møter helse og omsorgstjenesten skal få vurdert ernæringsstatus som en del av behandlingstilbudet. Personer med risiko skal ha ernæringsplan med dokumentasjon av ernæringsstatus ,behov, matinntak og målrettede tiltak

For å lykkes i ernæringsarbeidet, er det en forutsetning at sykehjemmet har et godt tverrfaglig samarbeid og en klar ansvarsfordeling. Kokkene med sine kjøkkenfaglige ledere har ansvaret for innkjøp, meny, produksjon og distribusjon.

I valg av matretter viser de en genuin interesse. De har erfart at pasienter foretrekker matretter som de kjenner fra tidligere.

Hensikt og mål

  • Tradisjonsmat skal være en del av menyvalget
  • Rettene skal være energi- og næringsberegnet pr. porsjon
  • Tradisjonsmat skal være en del av minnearbeidet ved sykehjemmene våre

Tiltak og gjennomføring

  • Samlet oppskrifter på tradisjonsmat og bearbeidet dem for storhusholdning
  • Beregnet energi- og næringsinnhold pr. porsjon
  • Innhentet fortellinger om retter

Resultat

Gitt ut kokeboka ”Tradisjonsmat på sykehjemsfat - en smak av gammeldagan”

Boka er også fin å bruke i samtale med eldre. Vi håper tekst og bilder kan inspirere til samtale om tilberedning av mat og måltider, en viktig del av livet i tidligere tider. På denne måten kan man gjenskape det kjente i en ny og fremmed tilværelse og la mat og måltidet blir en viktig kontinuitet i livet når man er innlagt i sykehjem.

Oppskriftene i boka beregner innholdet av energi og næring pr porsjon. Dette gjør det enklere å beregne energiinntak og supplere med målrettede tiltak for å oppnå fullverdig ernæringstilbud.

Annet

Vi anbefaler andre til å gjøre noe liknende, og vil i den forbindelse støtte ernæringsprosjekter på sykehjem i Nordland.

Ulike deler av landet har ulike mattradisjoner. Derfor vil kokeboka være en inspirasjon til andre.

Samarbeidspartnere

Forfattere:
Ingunn Grønmo, Alstahaug sykehjem
Mona Vang Olsen, Dønna omsorgssenter
Eli Heidi Edvardsen, Herøy omsorgssenter
Mette Dypaune, Leirfjord sykehjem

Redaktør:
Ellen Mogård Larsen, FoU-leder
Utviklingssenter for sykehjem i Nordland

Fotograf:
Hans Petter Sørensen, www.FaroutFocus.no

Trykk:
Interface Media as

Utgitt med støtte fra Helsedirektoratet

Spredning

Boka:

Tradisjonsmat på sykehjemsfat - en smak av gammeldagan med beregning av nærings og energiinnhold.

ISBN 978-82-999027-4-8