Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Internet Browser with Blank Web Address

Dataopplæring

Publisert 12. desember 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Grunnopplæring i databruk for ansatte i kommunehelsetjenesten

Prosjektleder: Åshild Berg Kaldestad (ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Aust-Agder
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2014
Ferdig: 2014

I Grimstad kommune benyttes det ulike dataverktøy som medarbeiderne må kunne mestre, og det er stort sprik i dataferdighetene. Vi søkte Vox om midler til dataopplæring og Voksenopplæringen (Kvalifiseringstjenesten) ville stå for undervisningen.

Hensikt og mål

Målet med dette prosjektet er at medarbeidere i kommunehelsetjenesten skal få en basiskunnskap i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy og generell databruk.

Tiltak og gjennomføring

Vi arrangerer 50 timers datakurs over to semester. I forkant av kurset blir det foretatt en kartlegging slik at tilbudet kan tilpasses den enkelte. Det er ikke krav til forkunnskaper.

Kurset har flere ulike tema;
Bruk av IKT systemer, Søking og utveksling av digital informasjon, Hvordan bruke internett som oppslagsverk, Sosiale medier som Facebook, Twitter, etc. Enkel bildebehandling, Overføre informasjon fra mobiltelefon til pc., Opplæring i kommunens dataverktøy som Gerica, Qm+, Dossier med mer.

Resultater

75 har deltatt på 50-timers datakurs. Nytt kurs starter høsten 2013.

Samarbeidspartnere

Kvalifiseringstjenesten i Grimstad kommune