Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Woman in assisted living.

”Det er min plan” - Brukermedvirkning i arbeid med Individuell Plan (IP)

Publisert 06. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Et opplæringsprogram for implementering av fagprosedyre i hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål.

Prosjektansvarlig:

USHT Hordaland

Prosjektleder: Tove Bergan: tove.bergan@bergen.kommune.no. Kontaktperson USHT Hordaland: Sønneve Teigen: sonneve.teigen@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Pågående
Periode: 2017-2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Etat for helsetjenester, Bergen kommune har utarbeidet og en kunnskapsbasert fagprosedyre: Individuell plan (IP) i primærhelsetjenesten – hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål (publiserte på Helsebiblioteket 2016). Det er ønske om å lage et opplæringsprogram knyttet til implementering av fagprosedyren. Målgruppen er ansatte i Bergen kommune som er koordinator for IP, eller som deltar i arbeidet i IP. 

Mål og hensikt

« Ingen beslutninger om meg, uten meg»

  • Å øke kunnskapen blant ansatte om bruk av Individuelt Plan som verktøy, med særlig fokus på brukers medvirkning i utarbeidelse av mål.
  • Øke andel brukere av tjenesten habilitering og rehabilitering i hjemmet som har en individuell plan
  • Å spre opplæringsmodellen til kommuner i USHT Hordaland sitt nedslagsfelt, samt til andre USHT i landet.

Tiltak og gjennomføring

  • Utarbeidet et opplæringsprogram. 
  • Pilotert opplæringsprogrammet i 2 enheter (ca 60 ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere). 
  • Utviklet et digitalt spørreskjema for å kartlegge erfaringer med undervisningsopplegget. 
  • Gjennomført spørreundersøkelsen knyttet til undervisning. 
  • Felles undervisning i siste pilotbydel sammen med et overordnet prosjekt i Bergen kommune.

Resultater

I prosjektet er det etablert et samarbeid tilknyttet et større, overordnet prosjekt i Bergen kommune - “Styrket opplæring koordinerende enhet, IP og koordinatorrollen”.

Det er i prosjektet utarbeidet og pilotert opplæringspakke knyttet til brukers medvirkning i IP. Spørreskjema for evaluering og videre prosess belyser hvilke områder som fungerer og hvilke fokus en bør ha i videre kompetanseheving knyttet til IP i det overordnede prosjektet.

Prosjektmedarbeiderne har også vært forfattere av fagprosedyren og undervisningsopplegget. To av prosjektmedarbeiderne vil være ressurser inn i det overordne prosjektet med vektlegging av brukerfokuset i bruk av Individuell Plan.

Samarbeidspartnere

Etat for helsetjenester, Bergen kommune

Etat for forvaltning, Bergen kommune