Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Dokumentasjon Helsehjelp

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Gjennomgang av struktur og kvalitet på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune

Prosjektleder: Lisbeth Remlo Abelsen, USHT Troms
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2013
Ferdig: 2013

Hensikt og mål

Prosjektets hovedmål er at dokumentasjon av helsehjelp knyttet til pleie- og omsorgstjenester i Tromsø kommune skal foregå i Profil (Elektronisk pasientjournalløsning). Dokumentasjonen skal følge lover og regler både i forhold til struktur, utførelse og faglig innhold.

Bakgrunn for prosjektet

Flere studier i Norge de siste 10 årene har vist at sykepleiernes dokumentasjon ofte ikke holder mål. Enten dokumenteres kun én del av pasientens problem, eller så er ikke dokumentasjonen hensiktsmessig (NSFID 2007). Med bakgrunn i flere prosjekt i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms avdekkes det manglende sykepleiedokumentasjon angående helsehjelp til pasientene. Ofte mangler det tiltaksplaner (pleieplaner) som kan leses av alle. Det praktiseres også såkalt «flat rapport», noe som gjør at tidligere dokumentasjon gitt av helsehjelp nesten er umulig å finne tilbake til.

Tiltak

Følgende områder skal inngå i prosjektet:

 • Gjennomgang av dagens dokumentasjonssystem og rutiner på samtlige deltagende avdelinger
 • Gjennomgang av dokumentasjonsstruktur i Profil - hvilke muligheter og begrensninger finnes i programvaren, og hvordan bør innholdet i Profil struktureres og bygges opp slik at det kan brukes på en mest mulig enhetlig måte i kommunen
 • Opplæring til ansatte innen følgende hovedområder:
  • Pleiefaglig innhold
  • Etikk
  • Juss
  • Datateknisk
 • Utarbeidelse av plan for ivaretakelse av rutiner og kompetanse etter prosjektslutt
   

Gjennomføring og resultater

Det er gjennomført en kartlegging på deltagende enheter som hovedsakelig bekrefter bakgrunnsinformasjon man hadde før oppstart. Det brukes mye tid og ressurser på rapportering og dokumentasjon, men resultatet er lite hensiktsmessig i forhold til sikkerhet og kontinuitet i pleien. Det er også stor mangel på skriftlige planer for den omsorg og pleie som tilbys pasienter og brukere.

Les om bedre bruk av pasientjournalene på forskning.no