Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Dokumentasjon i pasientjournalen

Publisert 01. februar 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet tar sikte på en forenkling av dagens kodeverk og oppbygging av pasientjournalen. (Profil). Målet er felles standard for dokumentasjon, lett for ansatte å vite hvor de skal dokumentere og finne igjen dokumentasjon. Det skal utarbeides rapport, veileder og opplæringsprogram.

Prosjektleder: Per Waardal
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Finansiering

Bergen kommune

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland
  • Bergen kommune
  • Fylkesmannen i Hordaland
  • Haraldsplass Diakonale høøyskole

Bakgrunn for prosjektet

Bergen kommune gjennomførte i 2009 større omlegginger i pasientjournalen (Profil). Endringen innebar en felles pasientjournal fremfor de tidligere fagjournalene. Erfaringene viser likevel at:

  • det ble for mange tiltak og kategorier
  • vanskelig å finne igjen dokumentasjon
  • vanskeligheter med å vite hvor det skal dokumenteres
  • vanskelig å vite hvilken faggruppe som har dokumentert.

Dette prosjektet tar sikte på en forenkling av dokumentasjonen, og nytt forslag til kodeverk

Hensikt og mål

Felles standard for dokumentasjon Lett for ansatte i vite hvor de skal dokumentere Lett for de ansatte å finne igjen dokumentasjon

Tiltak

Utarbeiding av rapport, veileder og opplæringsprogram

Gjennomføring

Gjennomføres ved en koordineringsgruppe og referansegruppe med deltagere fra alle tjenesteområdene.

Spredning

Rapport vil bli tilgjengelig på utviklingssenteret sin nettside. Rapporten vil trolig være aktuell for andre kommuner med tilsvarende erfaringer.