Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Document folders in office room.

Dokumentasjonsprosjektet Fosen

Publisert 31. juli 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenestene på Fosen.

Prosjektleder: Rigmor Bjørklund og Karen Lund Rasch Aune, Gunn Steinsheim (gunn.steinsheim@afjord.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2014 - 2015
Ferdig: 2015

Flere studier i Norge de siste 10 årene har vist at sykepleiernes/helsearbeidernes dokumentasjon ofte ikke holdet mål. Enten dokumenteres kun en del av pasientens problem, eller så er ikke dokumentasjonen hensiktsmessig. Med bakgrunn i flere prosjekter i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag avdekkes det manglende sykepleiedokumentasjon angående helsehjelp til pasientene. Erfaringene viser mangelfulle tiltaksplaner og mangel på kunnskap om dokumentasjon i den elektroniske pasientjournalen. Det brukes mye tid og ressurser på rapportering og dokumentasjon, men resultatet er lite hensiktsmessig i forhold til sikkerhet og kontinuitet i pleien.

Mål og hensikt

Hovedmål: Dokumentasjon av helsehjelp knyttet til pleie- og omsorgstjenester i kommunen skal foregå i Profil eller Gerica, at dokumentasjonen skal følge lover og regler både i forhold til struktur, utførelse og faglig innhold. Dokumentasjon skal dessuten synliggjøre god pasientsentrert og etisk forsvarlig sykepleie.

Delmål: Å utarbeide en felles brukermanual for dokumentasjon i elektronisk pasientjournal i Fosen kommunene.

Tiltak og gjennomføring

 • Kartlegge ansattes dokumentasjonsvaner og kunnskap
 • Arrangere fagdag med tema dokumentasjon for alle ansatte innen helse- og omsorgssektoren på Fosen.
 • Etablering av fagnett for prosjektgruppen
 • Utarbeide en felles veileder for dokumentasjon
 • Starte utarbeidelsen av et e-læringsverktøy
 • Prosjektgruppen skal ha jevnlige møter, men på grunn av store avstander vil mye av kommunikasjonen foregå vi et eget fagnett for gruppen.
 • Arbeidet skal bunne ut i en felles mal for dokumentasjon.
 • Fagdager
 • Internundervisning og implementering

Finansiering

Prosjektgruppen har søkt, og fått innvilget, midler fra Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag.

Samarbeidspartnere

 • Kommunene på Fosen: Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan, Ørland, Åfjord.
 • Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag
 • Fosen Helsekompetanse
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

Spredning

Internt:

 • Utnevnelse av ressurspersoner i de ulike kommunene
 • Fagdag med fokus på faglig, juridisk og etisk dokumentasjon.

Eksternt:

 • Bruk av lokale og nasjonale nettsider
 • E-læringsverktøy