Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurses At The Reception Area Of A Hospital

Elektroniske meldinger mellom sykehus og kommunale pleie- og omsorgstjenester

Publisert 31. januar 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Pilotere innføring av e-meldinger mellom sykehus og kommunen

Prosjektleder: Eivind Bjørnstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2013
Ferdig: 2013

E-meldinger er igangsatt mellom kommunen og fastleger. Videre spredning tilsier meldinger til og fra kommunen og sykehus. I dialog med leverandør og kompetanseprogrammet hos Norsk Helsenett er det avklart tydelig pilotoppgave for kommunen.

Hensikt og mål

Teste, pilotere og erfare sending og mottak av forhåndsdefinerte meldinger mellom partene.

Tiltak

Gjennomføre pilotering og testing både i testmiljø og produksjon (daglig drift).

Gjennomføring

  • Fortløpende dialog med leverandør, kompetanseprogrammet, sykehus og Sykehuspartner
  • Resultater blir videreformidlet til leverandører, kommuner og andre aktører i helsetjenesten

Les mer om meldingsutbredelse i kommunesektoren på helsenett