Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 479303172

Etihkka reflekšuvdnakoarttat / Etiske refleksjonskort: Norsk og nordsamisk

Publisert 11. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Refleksjonskortene inneholder 30 ulike valg av situasjoner. Er beregnet for fagpersonell i helse og omsorgstjenesten i kommunen.

Prosjektansvarlig:

USHT samisk

Prosjektleder: Kristine G. Grønmo: kristine.groenmo@karasjok.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2013
Ferdig: 2013

KS gjennomførte et samarbeidsprosjekt om etisk kompetanseheving i kommunene i 2010-2011. I den forbindelse ble etisk refleksjonskort introdusert, som en arbeidsmetode til bruk i klinisk praksis.

Prosjektet er avsluttet. USHT vil at refleksjonskortene skal brukes aktivt av helse- og omsorgspersonell. De kan brukes i kontakt mellom helse- og omsorgspersonell som har en annen kultur og språk enn pasienten, og egner seg bra, særlig i nordsamiske samfunn.

Utarbeidet av Fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad

Mål

Etikkarbeidet er å styrke etisk refleksjon i helse- og omsorgstjenesten i samisk samfunn.

USHT vil at refleksjonskortene skal brukes aktivt av helse- og omsorgspersonell. De kan brukes i kontakt med helse- og omsorgspersonell som har en annen kultur og språk enn pasienten, og egner seg bra, særlig i nordsamiske samfunn. Situasjonen kan være gjenkjennbare for helsepersonell i deres kliniske praksis.

Metode / tiltak

KS gjennomførte et samarbeidsprosjekt om etisk kompetanseheving i kommunene i 2010-2011. I den forbindelse ble etisk refleksjonskort introdusert, som en arbeidsmetode til bruk i klinisk praksis.

USHT og helse- og omsorgstjenesten i Karasjok har USHT deltok sammen med andre kommuner i Finnmark i dette samarbeidsprosjektet. I denne sammenheng har USHT og omsorgspersonell i Karasjok utarbeidet 30 etiske refleksjonskort som beskriver samiske pasienters situasjoner i klinisk praksis.

Materiell

30 stk. refleksjonskort på norsk og samisk. Kortene kan kjøpes ved å kontakte USHT samisk.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Helse- og omsorgsarbeidere kan bruke disse til etisk refleksjon, som en forberedelse i kontakten med samisktalende pasienter.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Kortene er prøvd ut på etikkseminar i Karasjok, høsten 2011 og våren 2013. Deltakerne ga positiv respons på valg av situasjoner i kortene.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Implementering og spre kunnskap gjennom nettverkssamlinger, kurs innen etikk.

Samarbeidspartnere

Kommunenes Sentralforbund (KS), helse- og omsorgstjenesten i Karasjok og kommuner i Finnmark.