Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Fingers crossed

Etikkprosjektet

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Etikkprosjektet består av etablering av etikkråd, etikkveilederkurs og årlig interkommunalt etikkseminar.

Prosjektleder: Kristin Bie kristin.bie@haugesund.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Rogaland
Status: Pågående
Periode: 2009 -
Ferdig: 2009

Mål og hensikt

Målet var å utvikle reflekterte ansatte som utfører arbeidet på best mulig måte for pasienter, brukere, pårørende og kolleger.

Tiltak og gjennomføring

  • Vi arrangerer årlig etikkveilederkurs og har deltakere fra mange av Helse Fonnas kommuner. Det er deltakere fra helse- og omsorgsektoren, skoler og barnehager.
  • I samarbeid med andre kommuner har vi arrangert fem etikkseminarer med nasjonalt anerkjente foredragsholdere.
  • Vi har etablert, og driver, etikkråd for helse- og omsorgstjenestene i Haugesund kommune.

Resultater

Kurset 300 etikkveiledere

Etikkrådet har hatt 12 møter siden oppstart

God oppslutning om etikkseminarene og er i gang med å planlegge årets seminar

Samarbeidspartnere

KS, Høgskolen Stord Haugesund, Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland og KEK HelseFonna