Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: LAS VEGAS, NEVADA, USA - OCTOBER 20 : Carnival masks are sold in Venetian Hotel on October 20, 2013 in Las Vegas, The resort opened on May 3, 1999. One of the most luxurious hotels in Las Vegas

Etikkteateret Torbjørn – en metode for etisk kompetanseheving

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Teaterstykket Torbjørn skal gi innblikk i og refleksjon rundt pasientens liv, behov for hjelp og etiske problemstillinger knyttet til dette.

Prosjektleder: Ellinor Bakke Aasen ellinor.bakke.yddal@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: 2012 og videre
Ferdig: 2012

Bakgrunn

Gjennom et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestfold, USHT Vestfold, Larvik kommune og KS ble ”Prosjekt Etikk-teater” startet våren 2012.

Tanken bak er at nye virkemidler må til i formidlingen innen etikkarbeidet. Vi vet at fortellinger både engasjerer og kan gi verdifull innsikt i den flertydeligheten og det perspektivmangfoldet som ligger i et etisk dilemma. Det er mange berørte parter, opplevelser og perspektiv. Faren er entydige løsninger på etiske dilemma, fordi de er blinde for livets flertydighet.

Forfatter Morten Lorentzen ble engasjert til å skrive et teaterstykke der flere etiske dilemmaer blir belyst.

Mål

Målet er økt refleksjon rundt etiske dilemmaer blant helsepersonell. Målgruppen er ansatte i pleie og omsorg, pårørende, ledere, politikere og andre som er opptatt av samfunnsetiske spørsmål.

Tiltak og gjennomføring

Stykket handler om Torbjørn som har begynt å glemme, han trenger hjelp og vi møter Torbjørn og menneskene rundt ham.

Tre skuespillere, Monica Hofstedt-Moe, Øyvind Angeltveit og Nina Andresen-Borud, spiller 13 forskjellige roller for å belyse saken fra ulike sider. De beveger seg frem og tilbake mellom hjemmet, omsorgstjenesten, rådhuset, medias vinkling, sykehjemmet med mer og gir oss ulike perspektiv rundt Torbjørns situasjon.

Etter skuepillet involveres publikum og det oppfordres til etisk refleksjon på bakgrunn av stykket.

Metoden passer svært godt å benytte for helsepersonell alene, og når brukere og pårørende inviteres til etisk refleksjon sammen med personal, frivillige, ledere og andre som er interessert. 

Samarbeidspartnere

  • Fylkesmannen i Vestfold
  • Larvik kommune
  • KS