Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Etisk refleksjonsarbeid ved bruk av drama og bildeteater

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Drama og bildeteater brukes i Nordland, Troms og Finnmark for å heve kompetansen rundt etiske problemstillinger.

Prosjektleder: Kristin Sørensen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2013 - 2015
Ferdig: 2015

Pasientene på sykehjem er i en sårbar situasjon og er avhengige av de ansatte. De ansatte rives mellom tid med pasientene og andre oppgaver. Dette fører ofte til etiske dilemmaer i hverdagen. Utviklingssenteret for sykehjem i Nordland har god erfaring med drama og bildeteater i etisk kompetanseheving. Drama blir brukt for å undervise, skape tillit og trygghet og øke kompetansen hos de ansatte.

Mål og hensikt

Målet er at drama kan gi rom for mer åpenhet og diskusjon rundt etiske dilemmaer i praksis. Det overordnede mål med rama er at det skal være et verktøy til å bli kjent med, utforske og utvikle de evner og muligheter man har og skape en trygg arne for å øve seg i å leve.

Tiltak og gjennomføring

Deltakerne har ofte sterke følelsemessige fortellinger fra egen arbeidshverdag. Ofte handler dette om krenkelser. I felleskap reflekterer grupppen rundt disse fortellingene.

Hva var det som skjedde her? Hvem gjorde hva? Hvordan opplevde jeg dette? Hvordan opplevde pasienten situasjonen? Hvordan forstår vi det som har skjedd?

Deretter lager man stillbilder av fortellingene. Dette gjøres ved å bruke hverandre som levende statuer. Dette blir det dårlige bildet. Med hjelp av "det vi ser", drøfter man seg fram til handlingsvalg i den aktuelle situasjonen.

Kunne jeg gjort noe annerledes? Hva kunne det være? Ved å reflektere over dette og ta ulike handlingsvalg, blir stillbildene endret til et bedre bilde.

Resultat

Tilbakemeldingene fra deltagerne er gode. De opplever dramaøvelsene som frigjørende og tryggende og gjør det lettere å åpne seg for gruppen. Bildene som blir laget skaper gjenkjenning og aktiviserte hele gruppen. Også deltagere med manglende norskkunnskaper kan bidra i diskusjonen ved kun å forandre på bildene. Opplevelsen av å være i pasient- eller pårørenderolle skaper nye innfallsvinkler og aha-opplevelser. Disse erfaringene blir tatt med videre i arbeidshverdagen.