Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Binder of the open office file

God dokumentasjon - Hvorfor og hvordan?

Publisert 05. april 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi vil bedre dokumentasjonen i kommunehelsetjenesten, og vise sammenhengen mellom god dokumentasjon og god kvalitet. 

Prosjektleder: Hege Berntzen (hbz@lorenskog.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2013
Ferdig: 2013

Studier rundt pasientsikkerhet viser at:

 • Forverret tilstand blir ikke observert
 • Retningslinjer etterleves ikke
 • Observasjoner rapporteres ikke
 • Tiltak dokumenteres ikke


Prosjektet er initiert for å bedre dette, og for å se sammenhengen mellom god dokumentasjon og god kvalitet.

Hensikt og mål

God kvalitet på tjenestene betyr at de er virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, samt at de involverer brukerne og utnytter ressurser på en god måte. God dokumentasjon og gode rutiner for å holde seg oppdatert vil gjøre dette mulig.

Tiltak

Det er gjort tiltak på flere plan for å nå flest mulig i personalet:

 • Opplæring av nyansatte i små grupper
 • Temaundervisning i mindre grupper; tiltaksplaner, medisiner, hovedkort, m.m.
 • Case om dokumentasjon sendes ut til avdelingslederne
 • Felles lunsjmøter på sykehjemmet med gitt tema, blant annet om sammenheng mellom dokumentasjon og kvalitet, informasjonsplikt som helsepersonell
 • Opplæringsperm er laget og vist fram i leder- og personalgruppa
 • Lunsjmøter med lege i avdelingene med dokumentasjon som tema
 • Quiz
 • Dokumentasjon er fast tema på fag- og personalmøter på alle nivåer

Gjennomføring og resultater

Det er samlet inn totalt 180 spørreskjema om dokumentasjonskunnskap og -kompetanse til bruk for senere evaluering. Skjemaene brukes også til å dekke riktig kompetansebehov på avdelingsnivå.

Vi har benyttet oss av styrende dokumenter i prosjektet, som Kvalitetsforkriften, Journalforskriften, helselovene og rapporter som Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester.

Erfaringene fra prosjektet vil i første omgang brukes i egen kommune.