Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Klinisk etikk-komité på sykehjem

Publisert 09. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Etablere Klinisk etikk-komité på sykehjem i Oslo.

Prosjektleder: Anne Jesperud Kittelsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2006-2011
Ferdig: 2011

Samarbeidspartnere

 

Bakgrunn for prosjektet

Kliniske etikk-komiteer er etablert ved alle landets sykehusforetak. KEK diskuterer etiske dilemma og kommer med råd eller beslutningsstøtte i tilknytning til pasientbehandlingen. KEK har ingen beslutningsmyndighet. Kommunehelsetjenesten manglet lenge et tilsvarende organ. Seksjon for medisinsk etikk (SME) inviterte høsten 2006 ansatte i kommunehelsetjenesten til en idédugnad for for å diskutere behovet for systematisk etisk arbeid.

Resultater

I Sykehjemsetaten i dag har vi to KEKK-grupper som dekker alle sykehjem i Oslo. Erfaringer så langt er at vi ser et behov for å drøfte ulike saker - og at disse sakene har betydning for mange pasienter, pårørende og ansatte.

KEKK arrangerer  årlige konferanser med ulike temaer. Temaene har sammenheng med sakene vi drøfter.

  • Temaet på konferansen november 2010 var samhandling med pårørende til alvorlige syke og døende pasienter. Her ble det satt av god tid til refleksjon og drøfting i plenum. Konferansen ble innledet av to dyktige fagpersoner og ga deltakerne rikelig faglig påfyll og inspirasjon til videre arbeid. Hele 150 ansatte i Sykehjemsetaten deltok på disse to dagene.
  • Temaet på konferansen mai 2011 var hvordan komme i gang med refleksjon på egen arbeidsplass.

 

Prosjektet er avsluttet, og begge Klinisk etikk-komiteene er nå etablert som fast organ i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.