Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: businessman signing agreement

Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten

Publisert 14. januar 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Vurdert samtykkekompetansen til alle tjenestemottakere av hjemmesykepleie som mottar tjenester i over tre måneder.

Prosjektleder: Sissel Eriksen sissel.eriksen@drmk.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 2014
Ferdig: 2014

Helsehjelp er i utgangspunktet frivillig og en pasient med samtykkekompetanse kan selv velge hvorvidt vedkommende ønsker og ta i mot hjelp eller ikke. Noen pasienter motsetter seg nødvendig helsehjelp uten at de forstår konsekvensene av det, for å sikre at disse pasientene får den helsehjelp de har krav på ble det i 2009 innført en ny bestemmelse i Pasient og brukerrettighetsloven kap. 4a: ”Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen”. Formålet med bestemmelsen er å sikre nødvendig helsehjelp for å forhindre alvorlig helseskade, og å forebygge og begrense bruk av tvang.

Mål og hensikt

Hensikten er å lage en rutine på vurdering av samtykkekompetanse for å sikre nødvendig helsehjelp for å forhindre alvorlig helseskade, og å forebygge og begrense bruk av tvang.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet er todelt:

Del 1: Undervisning i lovverk, samt gjennomgang av skjema for samtykkevurdering

Del 2: Vurdering av samtykkekompetansen til den enkelte tjenestemottaker

Resultat

Vurdert samtykkekompetanse til ca 100 tjenestemottakere.