Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: MED0001123

Nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikling av et åpent fleksibelt nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon. Se det elektroniske kurset på Høgskolen i Østfold sine hjemmesider >>

Prosjektansvarlig:

USH Østfold

Prosjektleder: Høgskolelektor Kari Aarøen, Høgskolen i Østfold
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2014-desember 2016
Ferdig: 2016

Studier fra Norge, Sverige og Danmark viser at helsepersonell strever med å få til god kvalitet på dokumentasjon av sykepleie. Å dokumentere direkte pasient- og brukerrettet helsehjelp er en faglig, etisk så vel som juridisk forpliktelse. Den elektroniske pasientjournalen er det mest sentrale informasjons- og kommunikasjonsverktøyet for helsepersonell i den daglige pasientbehandlingen. Det er derfor viktig med økt kunnskap om dokumentasjon.

Mål og hensikt

Å utarbeide et fleksibelt nettbasert kurs i pasient - og brukerrettet dokumentasjon med et omfang tilsvarende fem studiepoeng.
Det overordnede målet eller effektmålet vil være å utvikle et studie/kurs som kan bidra til at helsepersonell får kompetanse til å ivareta forpliktelser de har i henhold til lov- og regelverk.

Målgruppen:
• studenter ved Høgskolen i Østfold, avdeling helse- og sosialfag, som en del av bachelorutdanningen
• ansatte i kommunehelsetjenesten, som et kompetansehevende tiltak uten krav om forkunnskaper eller andre “inntakskriterier”.

Fleksibilitet og økt IKT-kompetanse
• Ved at kurset/studiet er nettbasert øker også den generelle IKT-kompetansen
• Brukervennlig grensesnitt vil også inkludere ansatte med lav IKT-kompetanse.
• Studiet/kurset muliggjør arbeidsplassen som campus.

Samarbeid
• At studiet utvikles i nært og forpliktende samarbeid mellom praksisfeltet og høgskolen vil bidra til læring i praksisnære og realistiske situasjoner (se pkt om bruk av IKT).
• Fleksibiliteten gjør at studenter fra ulike utdanninger kan arbeide sammen i praksis om dette temaet. Det fremmer forståelse for andre yrkesgrupper, og tverrfaglig samarbeid.

Tiltak og gjennomføring

  • Utvikling av gode praksisrelevante case med tilhørende oppgaver og svarveiledning
  • Fremstilling av case gjennom film av praksisnære situasjoner i høgskolens ferdighetssenter, med tilhørende oppgaver og svarveiledning
  • Produksjon av screencast som viser hvordan IKT verktøyet brukes (instruksjoner)
  • Produksjon av screencasts om faglige, etiske og juridiske retningslinjer
  • Filmer av forelesninger/deler av forelesninger som skal brukes i opplæringen
  • Opprette wiki/web.2.0 løsning for erfaringsutveksling mellom kursdeltakere og administratorer/fasilitatorer
  • Utvikling av verktøy for å evaluere piloten, som IKT-basert spørreskjema og en guide til bruk under deltagende observasjon
  • IKT-baserte spørreskjema og intervjuguide for fokusgruppeintervju for å evaluere studiet/kurset
  • Utvikle Quiz og selvrettende tester for kursdeltagerne

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Østfold, avd helse- og sosialfag (bachelor i sykepleie, bachelor i vernepleie), Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune.

Finansiering: Norgesuniversitetet

Spredning