Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Sykepleiedokumentasjon i læringsnettverk

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Nordland gjennomførte prosjektet: “ Læringsnettverk sykepleiedokumentasjon” i perioden 2015- 2016.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem i Nordland

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2015-2016
Ferdig: 2016

Hensikt

Hensikten med prosjektet var å teste ut læringsnettverk som metode for implementering av kunnskapsbaserte anbefalinger for å bidra til økt kvalitet på dokumentasjon og oppfølgingsrutiner hos deltakende kommuner innenfor områdene diabetes, ernæring og åndelige behov.

Metode og gjennomføring

Læringsnettverk er en type intervensjon der forbedringsteam deltar i et fast opplegg med samlinger og forbedringsarbeid knyttet til et tema over en lengre periode. Dette prosjektet hadde fire samlinger over et år. Hvert forbedringsteam valgte et av de tre tema de skulle forbedre i prosjektperioden. Vi benyttet standardiserte måleskjema for å måle effekten av intervensjonen før oppstart, to ganger underveis i prosjektet og en måned etter prosjektperioden. For å finne ut om det var sammenfallende suksessfaktorer i forbedringsteamene måtte deltakerne fylle ut evalueringsskjema i etterkant av prosjektet. Totalt 10 kommuner deltok ved prosjektets første samling. Én kommune trakk seg etter første samling og ni gjennomførte hele prosjektet.

Resultater

Førmålingen viste stor diskrepans mellom anbefalinger i kunnskapsbaserte retningslinjer og dokumenterte rutiner for oppfølging av diabetes, ernæring og åndelige behov. Resultater fra målingene underveis i prosjektet viste en tendens til at læringsnettverk var en god metode for økt kvalitet og implementering av kunnskapsbasert praksis innen alle tre områder. Resultater fra deltakernes evaluering viste en klar tendens til gode resultater hos de forbedringsteam som hadde god forankring i ledelse og som hadde fått avsatt tid til å jobbe med prosjektet.