Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utvikling av systematisk etikkarbeid og kompetanseheving i etikk

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet har kartlagt og dokumentert ledernes og ansattes behov for systematisk etikkarbeid og kompetanseheving.

Prosjektleder: Edel Johanne Børslett
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2011
Ferdig: 2011

Resultatet er:

Hensikt og mål

Å styrke de ansattes og lederenes evne til å reflektere over og mestre utfordringer i arbeidshverdagen.

Tiltak

 • Kartlegge og dokumentere lederes og ansattes behov for systematisk etikkarbeid og kompetanseheving
 • Utarbeide og gjennomføre opplærings - program om etiske refleksjon for alle ansatte i PLO
 • Etablere arenaer for systematisk refleksjon
 • Avholde temadager i etikk for hele PLO
 • Etablere klinisk etikk komité eller tilsvarende
 • Dokumentere ny kunnskap om systematisk etikkarbeid som kan spres både internt og eksternt
 • Dokumentere lederes og ansattes håndtering og mestring av etiske utfordringer før og etter gjennomført opplæring.

Gjennomføring og resultater

 • Kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført og vurdert våren og høsten 2008
 • 2009 ble det utviklet undervisningsopplegg for etikkveileder og etablert refleksjons arenaer på tjenestesteder.
 • Grunnkurs i etikk ”skreddersys” på bestilling og det er gjennomført 5 refleksjonskurs og utdannet ca 75 etikkveiledere.
 • Det er avholdt 2 temadager i etikk for Pleie og omsorg. 2010 ble klinisk etikk komité opprettet og er nå operasjonell.
 • Kunnskap er spredt gjennom artikkel i Sykepleien, foredrag i andre kommuner og høyskoler, i KS prosjektet ”Samarbeid om etisk kompetanseheving”, og konferanser i Seksjon for medisinsk etikk regi.
 • Tatt imot besøk og delt kunnskap ved etterspørsel fra andre kommuner og tjenestesteder.
 • Evaluering av prosjektet ble gjennomført oktober 2010 og vurderes nå.

Prosjektet vant ”Smartprisen i 2008”

for beste realiserte ide. Prisen gis ut årlig gjennom bladet Sykepleien, Innovasjon Norge og KS.

Bakgrunn for prosjektet

Bærum kommune har siden 2006 gitt ansatte i kommunen opplæring i etikk. I 2007 ble kommunen derfor ressurskommune i KS prosjektet ”Samarbeid om etisk kompetanse” I den anledning ble det fattet et administrativt vedtak på å starte et 3-årig FoU – prosjekt ”Utvikling av systematisk etikkarbeid og kompetanseheving i etikk”.

Samarbeidspartnere

 • Solbakken bbs
 • Blommenholm arbeidslag
 • Dønski bbs
 • Toppen, Emma Hjort Vest
 • Belset bolig med service
 • Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
 • KS ved ”Prosjekt samarbeid for etisk kompetanse”
 • Prosjekt ”Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester”

Finansiering

 • Bærum kommune har betalt lønn til prosjektdeltakere - fast ansatte.
 • 250 000 kr fra Helsedirektoratet til forsker
 • 255 000 kr til vikarutgifter
 • 50 000 kr til frie midler fra KS i for gjennomført undervisning i etikk
 • 50 000 kr i ”smartpris” til utvikling av håndbok i etisk refleksjon.

Spredning

 • Utarbeidet håndbok for etisk refleksjon
 • Internettside med link til KS og SME
 • Artikler i Sykepleien, og på deres nettside
 • Informasjon om klinisk etikk komité på internett, hvor vi også legger ut referater fra komiteen
 • Klinisk etikk komité er foreslått videreført for helse og sosial i tillegg til pleie og omsorg
 • Opplæringstilbudene vil kobles sammen med opplæring i forhold til kommunens kvalitets- og etikk utvalg som finnes på tjenestestedene
 • Planlegger avslutningskonferanse høsten 2011.