Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Videreutvikling og utprøving av KomPas

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

KomPas er et kompetansehevingsprogram for ansatte i sykehjem, i Pasientrettighetslovens kapittel 4A.

Prosjektleder: Geir-Tore Stensvik
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Finansiering

  • Midler i fra Helsedirektoratet
  • Norsk sykepleierforbund

Samarbeidspartnere

  • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
  • Resurssenter for demens(Trondheim Kommune).

Bakgrunn for prosjektet

Et nytt kapittel i pasientrettighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009. Lovens kapittel 4A mål er å redusere helsepersonellets bruk av tvang og makt og fordrer en personsentrert tilnærming til pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp, for å ivareta trygghet, verdighet og integritet. Lovkapittelet retter seg i særlig grad mot personer med demens som mangler samtykkekompetanse.

Mål

Målet er å påvirke holdninger i retning av en mer personsentrert omsorg i tillegg til å øke handlingskompetansen hos deltakerne. Deltakerne skal gjennom KomPas bli i stand til å igangsette en implementeringsprosess ved å fungere som endringsagenter ved egen enhet.

Tiltak

  • Videreutvikle en modell for undervisning for å skape et økt fokus på personsentrert omsorg og handlingskompetanse i forhold til pasientrettighetsloven kapittel 4A
  • Videreutvikle modell for implementering av kunnskap relatert lovverkets krav og føringer i sykehjem.
  • Identifisere og rette tiltak mot implementasjonsbarrierer i sykehjem
  • Utvikle rutiner og prosedyrer for å ivareta pasientrettigheter ved enhet.

Gjennomføring og resultater

Det ble gjennomført 6 samlinger à 2 timer over et halvår med bruk av styrt refleksjonsgruppe som metode knyttet til ulike tema relatert til lovverket. Effekt ble målt ved bruk av et skjema som kartlegger deltakernes holdninger til personer med demens (norsk oversettelse av Approach to Dementia Questionaire (ADQ). Deltakerne evaluerer egen læring og samarbeid knyttet til relaterte tema.

Spredning

Skal presenteres ved aktuelle fagdager/ konferanser i 2011. Skal presenteres videre som en tidskriftartikkel.