Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Elderly Man with Woman Petting Dog

Dyre- og robotassisterte intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre med demens - dyrebar omsorg

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall

Prosjektleder: Professor Camilla Ihlebæk, Universitetet for miljø og biovitenskap
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: 2012-2015
Ferdig: 2015

Hovedmålet er å undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall blant eldre med demens ved å benytte dyre- og robotassisterte intervensjoner.

Bakgrunn for prosjektet

Fallulykker er en viktig årsak til sykdom og død for den eldre befolkningen i Norge. En reduksjon av fallulykker vil ha stor betydning for både den enkelte og for samfunnet. Det er viktig å finne frem til alternative intervensjoner for å redusere disse ulykkene.

Mål og hensikt

Undersøke om, eller hvordan, ulike dyreassisterte eller robotassisterte intervensjoner kan implementeres som helsefremmende tiltak overfor eldre med demens.

Tiltak

Intervensjon med hund, selen PARO samt kontrollgrupper.

Gjennomføring

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) har et ansvar for å samarbeide med Utviklingssentrene i Østfold og Akershus om informasjon og rekruttering, samt å bidra til at kommuner i Vestfold inviteres og plukkes ut til å delta i prosjektet.

USHT-V er deltagere i både styringsgruppe og prosjektgruppe. Det er etablert en ressursgruppe hvor ulike faggrupper er representert.

Blant de aktuelle sykehjem og dagsentra er det noen som får besøk av hund, noen av robotselen PARO og noen som kontrollgrupper som opprettholder normale aktiviteter. Det gjennomføres diverse tester og gis opplæring i Dementia Care Mapping (DCM) som benyttes som registreringsmetode. Det skal i tillegg gjennomføres fokusgruppeintervjuer av et antall ansatte samt individuelle kvalitative intervjuer av pårørende(dagsenter).

Det er planlagt å gjennomføre tre ”intervensjonsrunder” a 12 uker med sykehjem og dagsenter. Den første ”runden” sluttføres i juni 2013. Her har 3 sykehjem og 6 dagsenter deltatt. Fra august 2013 starter 6 sykehjem og 8-9 dagsentra opp med intervensjonen. De siste intervensjonsstedene starter opp på nyåret 2014. Deltakelsen er godt spredt på fylkene Akershus, Østfold og Vestfold.

Det er lagt opp til gruppebasert intervensjon, ca 4-6 deltagere i gruppen.

Prosjektet er godkjent av REK.

Samarbeidspartnere

  • UMB
  • AntrozoologiSenteret
  • Høgskolen i Vestfold
  • Nøtterøy kommune
  • USHT-Vestfold
  • USHT-Vestfold samarbeider med USH-Østfold og USH-Akershus


Oslofjordfondet og Regionale Forskningsfond Hovedstaden finansierer prosjektet