Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Forebyggende hjemmebesøk

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Eldre som er 80 år og ikke har pleie- og omsorgstjenester fra før får tilbud om forebyggende hjemmebesøk av fysioterapeut eller sykepleier.

Prosjektleder: Unni Rostøl
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Rogaland
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2012

Finansiering

Midler fra Samhandlingsreformen under kapittelet som omhandler forebyggende arbeid i kommunene( 2010)

Samarbeidspartnere

Prosjektgruppen UHT, styringsrådet USHT og avd. levekår i Stavanger kommune.

Bakgrunn

Stortingsmelding nr.127, samt rapporter og prosjekter fra andre kommuner i Norge, Danmark og Sverige.

Hensikt og mål

At eldre i Stavanger kommune opplever god livskvalitet og holder seg friske lengst mulig.

Tiltak

Frivillig hjemmebesøk for faglig vurdering av hjelpebehov for eldre i kommunen som har fylt 80 år. I besøket skal den eldre få råd og veiledning, få informasjon om forebyggende tilbud og betydningen av å være i god fysisk form. Andre tema for samtalen kan være daglige aktiviteter, trivsel, selvbestemmelse, sosialt nettverk, bolig, økonomi funksjonsnivå og helse.

Resultat

Prosjektet er avsluttet og tilbudet drives videre som del av ordinær drift i tråd med Stavanger kommunes aktive eldre satsing «Leve HELE LIVET». Se også prosjektrapport

Spredning

Erfaringskonferanser, artikler og informasjonsmøter.