Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Doorbell

Forebyggende hjemmebesøk for eldre i Verdal kommune

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle verktøy og metodikk i hvordan forebyggende hjemmebesøk bør utføres og peke på forslag til organisering.

Prosjektleder: Inger Hammer Storstad (inger.hammer.storstad@verdal.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2012-2014
Ferdig: 2014

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet ble startet på grunnlag av verbalforslag i kommunestyrets budsjettbehandling for 2012 og Nasjonale føringer knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid.

Forebygging er et viktig element i Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47), og med utgangspunkt i de framtidige helseutfordringene er det behov for å styrke forebyggende helsetjeneste i kommunen. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har også fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet er å forebygge mer for å reparere mindre.

Hensikt og mål

Mandatet til arbeidsgruppen var å utvikle verktøy og metodikk i hvordan forebyggende hjemmebesøk bør utføres for å kunne oppnå ønsket effekt og nytteverdi, og peke på forslag til hvordan et slikt tilbud skal organiseres i Verdal kommune.

Målet er å gi samtlige beboere i kommunen et hjemmebesøk i det året de fyller 75 år. På sikt kan man se for seg en utvidelse av ordningen. Som et supplement til individuelt hjemmebesøk ble det anbefalt at kommunen, i samarbeid med frivillige lag og foreninger, også etablerer helseopplysningskurs for eldre.

Tilbudet prøves ut i Verdal kommune i 2013.

Tiltak og gjennomføring

Både hjemmebesøk til 75 åringer og helseopplysningskurs for eldre prøves ut i 2013. I rapporten kan du lese oppsummeringen og anbefalinger fra arbeidsgruppen.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med pensjonistforeningene og kommunlat eldreråd.