Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Publisert 22. oktober 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Kartlegge hvordan man arbeider med forebyggende hjemmebesøk.

Prosjektleder: Sønneve Teigen
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2016
Ferdig: 2016

Siktemålet med prosjektet er å få belyst omfanget av forebyggende hjemmebesøk i kommunene, og om hjemmebesøk bidrar til bedre trygghet og helse for eldre, at flest mulig kommuner skal etablere ordninger med forebyggende hjemmebesøk, og at besøkene skal bygge på erfaringer og forskningsbasert praksis.

For å kunne danne et grunnlag for forebyggende hjemmebesøk i årene som kommer, er det behov for mer kunnskap om hvordan man arbeider med forebyggende hjemmebesøk i dag, samt å se hvilken betydning dette har for målgruppen.

Prosjektet er et kombinert utviklings- og forskningsprosjekt, og et fellesprosjekt mellom utviklingssentrene i Førde, Bjørgane, Stavanger, Bergen og Senter for omsorgsforskning Vest.

Tiltak

Prosjektet er delt inn i fire deler:

Del 1: Kartlegging av arbeidsmetodikk og utbredelse i kommunene (Spørreundersøkelse utført i 2012).
Del 2: Samle bruker- og utøvererfaringer (Kvalitative intervjuer utført i 2013).
Del 3: Erfaringsdeling på tvers av kommunene
Del 4: Publisere idéhåndbok (Planlagt 2014).

Gjennomføring og resultater

Resultater Del 1, Kvantiativ spørreundersøkelse: Totalt 85 kommuner i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane har deltatt i spørreundersøkelsen. Kartleggingen har foregått via telefonintervju, med svarprosent på 100%. Resultatet viser at det i 2012 er 17 kommuner som tilbyr forebyggende hjemmebesøk til eldre. Egen kartleggingsrapport er klar våren 2014.

Resultater Del 2, Kvalitative intervjuer: Det er i 2013 gjennomført to fokusintervjuer med totalt 15 utøvere og 15 individuelle intervjuer med eldre som har mottatt forebyggende hjemmebesøk. Materialet er under bearbeidelse.

Bakgrunn for prosjektet

I forkant av prosjektstart ble det gjort en kort kartlegging av utbredelsen av forebyggende hjemmebesøk i deltakende fylker. Den tydet på at et klart mindretall av kommunene har igangsatt forebyggende hjemmebesøk til eldre, og at tilnærming og metodikk er svært ulik i de kommuner som gir et tilbud.

Spredning

Det er utarbeidet poster og gjennomført muntlige presentasjoner på konferanser både på lokalt-,fylkes- og nasjonalt nivå. Det er skrevet statusrapporter, kartleggingsrapport. Det skal skrives en idéhåndbok og en vitenskapelig artikkel.

Samarbeidspartnere

Utviklingssentrene i Sogn og Fjordane, Rogaland, Helse Fonna, Hordaland og Senter for omsorgsforskning Vest.
Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet og egeninnsats fra kommunene.

Vestlandskartleggingen er en forløper for en ny nasjonal kartlegging som i 2013 er gjennomført i regi av Senter for omsorgsforskning Vest og Utviklingssenteret i Hordaland.

Les rapporter og idéhåndboka i høyremenyen!

Dokumenter