Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Forebygging av fall i sykehjem

Publisert 23. oktober 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Finne forbedringstiltak for å redusere fall i sykehjem, og øke ansattes kompetanse på dette.

Prosjektleder: Sønneve Teigen sonneve.teigen@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: Oktober 2013 - 2015
Ferdig: 2015

Prosjektet på Fyllingsdalen sykehjem avdeling K2, er en videreføring av Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». I 2012 deltok Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland og Bergen kommune v/Skjoldtunet sykehjem som pilot i satsingsområdet «Forebygging av fall i helseinstitusjoner». Gode erfaringer fra piloten innebar et ønske fra Fyllingsdalen sykehjem om å prøve verktøyene ut også på en korttidsavdeling. 

Prosjektet er også tilpasset gjennomføring av Nordisk utdannelse for forbedringsagenter, hvor prosjektansvarlig fra USHT Hordaland deltok.

Hensikt og mål

  • Målet er å redusere fall med 30 %. Selv om en vet at det er urealistisk, har vi likevel i prosjektet også bestemt oss for å ha en null-visjon knyttet til skader ved fall.
  • Vi vil måle og dokumentere hvilke forbedringstiltak som bidrar til å redusere fall.
  • Vi ønsker også å bevisstgjøre og øke kompetansen hos ansatte. Erfaringer skal bidra til implementering av forbedringstiltak til andre avdelinger og eventuelt til flere sykehjem i kommunen

Tiltak og gjennomføring

  • Undervisning og opplæring til ansatte
  • Vurdere fallrisiko på pasienter over 65 år med vedtak på en uke eller mer. (sreeningsverktøy «Stratify»)
  • Utarbeide individuelle tiltaksplaner
  • Utarbeide generelle forebyggende tiltak
  • Gjennomføre tiltakene
  • Registrere og synligjøre målinger for de ansatte
  • Prevalensundersøkelser

Samarbeidspartnere

Bergen kommune

Resultat

Fallforekomsten ble redusert med 14 %, i prosjektperioden. Dette er en forbedring, men bidro ikke til full måloppnåelse i prosjektet som var 30 % reduksjon.

13 % av fallene medførte skade av ulik grad. Under 1 % av 586 innleggelser På K2 omhandlet fall med skade som krevde sykehusinnleggelse.

Resultater fra forbedringsarbeidet i prosjektet har bidratt til at sykehjemmet fra oktober 2014 starter med implementering av verktøyene også til de andre avdelingene ved institusjonen.

Annet

Pasientsikkerhetskampanjen har hatt et felles fokus på fallforebygging både for sykehjem og sykehus. Prosjekter innen fallforebygging i to sykehjem i Bergen, har bidratt til deling av kunnskap og erfaringer om fallforebygging som har gitt grunnlag for et videre strukturert samarbeid mellom sykehjem og sykehus i Bergen kommune i 2014. Utviklingssenteret i Hordaland har en sentral rolle i dette samarbeidet. Et e-læringsprogram innen forebygging av fall er nå under utarbeidelse tilpasset både spesialist-  og kommunehelsetjenesten.

Det har i 2015 kommet et helt nytt e-læringsprogram i fall og forebygging.