Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: first frost on red leaves in autumn forest

Forutsi, forebygge og varsle fall – bruk av kroppsbåren trådløs sensor

Publisert 07. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Et forskningsprosjekt som skal forbedre livskvaliteten hos innbyggere som står i fare for å falle eller faller.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Hilde Jahren Aasgaard, mail: hilde.kristine.jahren.aasgaard@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: 2014 - 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Erfaringsmessig gjør uønskede fall stor skade for den enkelte og omgivelsene. Utrygghet, skader og økt risiko for nye fall skaper en utrygg livssituasjon for særlig eldre innbyggere. Derfor er UHT Østfold medsøker i satsningen der næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlige/private omsorgsutøvere sammen vil søke frem en løsning for både å forutsi, forebygge og varsle om fall

Mål og hensikt

Det jobbes for å ferdigstille en kroppsbåren sensor som uavhengig av sted varsler om nært forestående, eller reelt fall. Produktet skal gi pålitelig deteksjon og varsling av fall, redusere antallet falske fallalarmer og motivere til trening for å forebygge fall.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet består av tre deler:

  1. Sensorutvikling
  2. Datainnsamling
  3. Testperioder

Resultat

Prosjektet har flere paralelle løp. Samtidig med produktutvikling jobbes det med innsamling av anonymiserte data om faktiske fall, forebyggende tiltak og tilbud

Samarbeidspartnere

  • Næringslivsaktører: Apertus, Vestfold Audio, Tellu
  • Forsningsaktører: Sunnaas Sykehus og NTNU
  • Private/offentlige: Kirkens Bymisjon, Oslo kommune og Asker kommune