Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Doorbell

Helsefremmende hjemmebesøk

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Effekter og erfaringer med helsefremmende hjemmebesøk.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Aust-Agder

Finansieringskilde: USHT Aust-Agder

Prosjektleder: Berit.Westbye@Grimstad.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Aust-Agder
Status: Pågående
Periode: 2013 - 2020
Ferdig: 2020

Bakgrunn

Startet som et utviklingsprosjekt «Friskere liv med forebygging» i 2012 sammen med USHT Vest-Agder. Utviklingssenteret i Aust-Agder samarbeider med Senter for omsorgsforskning Sør/UiA angående et forskningsprosjekt knyttet til Helsefremmende hjemmebesøk.

Mål

Det er ønskelig å finne ut om helsefremmende samtaler og forebyggende hjemmebesøk kan bidra til at 78- åringer kan mestre hverdagen bedre og utsette behov for kommunale tjenester.

Metode / tiltak

De fleste som har mottatt hjemmebesøk i Grimstad kommune har fylt ut et spørreskjema med spørsmål om bolig, utdanning, funksjonsnivå, fysisk aktivitet, sosial deltagelse, kost, fall og bruk av teknologi. Disse svarene vil gi en verdifull oversikt over helsetilstand, funksjonsevne og mestringsressurser hos denne gruppen. Senere vil en kunne sammenligne behovet for hjelp i de gruppene som har hatt forebyggende hjemmebesøk mot de som ikke har hatt det.

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning, sør

De fleste som har mottatt hjemmebesøk i Grimstad kommune har fylt ut et spørreskjema med spørsmål om bolig, utdanning, funksjonsnivå, fysisk aktivitet, sosial deltagelse, kost, fall og bruk av teknologi. Disse svarene vil gi en verdifull oversikt over helsetilstand, funksjonsevne og mestringsressurser hos denne gruppen. Senere vil en kunne sammenligne behovet for hjelp i de gruppene som har hatt forebyggende hjemmebesøk mot de som ikke har hatt det.