Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: spider's web. close-up

Læringsnettverk i forebygging av fall

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Ni kommuner med 12 team deltar i læringsnettverk i fallforebygging for å implementere tiltak og spre dette til egen kommune.

Prosjektleder: Astri Marie Glosli Bergland astb@fredrikstad.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: September 2014 - mai 2015
Ferdig: 2015

Høy forekomst av fall for den eldre sykehjemspasient er en stor utfordring. Studier viser at skadenes alvorligshetgrad øker med økende alder, og at forekomsten av dødelighet øker når konsekvensen av fall blant eldre er hoftebrudd. I et samfunnsmessig helseperspektiv er hoftebrudd kostnadsmessig ressurskrevende, men ikke minst en stor helsemessig utfordring for den eldre. Det ligger et potensiale for forbedringer ved reduksjon i antall fall. Ved et slikt prosjekt får man satt fallforebygging på dagsorden og også muligheter for økt kompetanseheving av helsepersonalet.

Hensikt og mål

Målet er:

 • Å redusere fall og fall med skade i helsesituasjoner.
 • Å bygge varige systemer og kompetanse innen fallforebygging.
 • Å forbedre pasientsikkerhetskulturen i kommunehelsetjenesten.

Tiltak og gjennomføring

Følgende tiltak er i gang:

 • Informasjon og opplæring av ansatte
 • Informasjonsbrosjyrer til pasienter og pårørende
 • Risikoanalyse av pasienter med hjelp av verktøy som Downton Fall Risk Index
 • Fallregistrering i Extranet, og falljournaler og tiltaksplaner i Gerica
 • Legemiddelgjennomgang
 • Tverrfaglig utredning
 • Huskelister for forebygging av fall på pasientrom
 • Grunnleggende øvelser for den enkelte pasient og øvelser i gruppe med pasienter

Tiltakene gjennomføres i liten skala for senere å bli evaluert og eventuelt implementert i avdeling etterhvert.

Resultat

Foreløpig resultat av prosjektet viser økt fokus på og engasjement for fallforebygging i sykehjem/helseinstitusjoner der team deltar i læringsnettverket i Østfold. Noen resultater:

 • Startet innføring i metoder for strukturert utredning
 • Kommet i gang med standardtiltak og individuelt tilpassede tiltak innen fallforebygging
 • Kommet i gang med dokumentasjon av fallforebygging i tiltaksplan
 • Fått bedre oversikt over fall med og uten skade ved å gjøre fallregistreringer

Samarbeidspartnere

 • Fylkesmannen i Østfold
 • Pasientsikkerhetsprogrammet ved sekretariatet
 • Kommuneoverlegen i Fredrikstad