Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Reduksjon av fall i helseinstitusjoner

Publisert 23. oktober 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Pilotprosjekt. Deltagelse i nasjonalt nettverk for forebygging av fall i sykehjem

Prosjektleder: Sønneve Teigen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2015
Ferdig: 2013

Studier viser at mellom halvparten og 3/4 av sykehjemspasientene faller, og at mellom 10-20 % av disse fallene gir alvorlig skade. Skjoldtunet sykehjem har over lengre tid hatt fokus på fallforebyggende arbeid. Sykehjemmet har, i samarbeid med USHT Hordaland, deltatt i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, der forebygging av fall er ett av innsatsområdene. Det nasjonale læringsnettverket består av flere samlinger hvor deltagerne introduseres til innsatsområdet, forbedringsverktøy og målemetoder.

Hovedmål for Skjoldtunet sykehjem

 • Redusere antall fall
 • Ingen fall med skader
 • Registrere alle fall
 • Fallrisikovurdering på alle pasienter
 • Individuell tiltaksplan på pasienter med moderat til høy risikofaktor

Pilotprosjektet består av tre grupper med totalt 24 langtidspasienter.
 

Tiltak

 • Skjoldtunet sykehjem deltok i nasjonalt læringsnettverk sammen med andre sykehjem og sykehus fra hele landet
 • Får opplæring og tilgang til metoder og modeller for gjennomføring og spredning
 • Prosjektgruppen har deltatt på tre nasjonale samlinger og arbeidet lokalt i henhold til nasjonal fremdriftsplan
 • Ledelsesforankring og personalinvolvering lokalt
 • Informasjon til pasienter og pårørende
 • Opplæring/undervisning til ansatte
 • Kampanjetavle på pilotgruppene
 • Innføring av tiltaksplaner for forebygging av fall
 • Månedlige registreringer og synliggjøring av resultater til personalet

Gjennomføring og resultater

Vi har benyttet pasientsikkerhetskampanjens læringsnettverk som metode. Der foreligger det også forslag til kartleggings- og registreringsskjema. Sykehjemmet har utarbeidet egne forebyggende tiltak, gjøre fallrisikovurderinger, registreringer og synliggjøre målinger.

Pilotarbeidet på de tre avdelingen ble avsluttet i mai 2013. Erfaringene har bidratt til at videre implementering av metode og fallforebyggende tiltak er innført på alle åtte avdelinger på sykehjemmet i løpet av 2013. Resultater har i prosjektperioden vist tydelig nedgang i fall med skade og fallforekomst generelt.

Les mer om forebygging av fall i helseinstitusjoner som et av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen her

Pasientsikkerhetskampanjen har hatt et felles fokus på fallforebygging både for sykehjem og sykehus. Pilotprosjektet på Skjoldtunet sykehjem og piloter i flere avdelinger på sykehusene i Bergen er blitt presentert på nasjonale læringsnettverk. Dette har bidratt til deling av kunnskap og erfaringer om fallforebygging som har gitt grunnlag for et videre strukturert samarbeid mellom sykehjem og sykehus i Bergen kommune i 2014. Utviklingssenteret i Hordaland har en sentral rolle i dette samarbeidet.

Les om prosjektet i Fanaposten: «Laget enkel sjekkliste for å redusere fallulykker» (pdf).

Annet

Det har i 2015 kommet et helt nytt e-læringsprogram i fall og forebygging.