Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 511383214

Unngå trykksår med gode prosedyrer

Publisert 13. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

En sammenliknende analyse av hvordan forebygging av trykksår er presentert i ulike prosedyreverktøy.

Prosjektleder: Gro Bentsen gro.bentsen@hihm.no og Monica Berg monica.berg@elverum.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: Oktober 2015 - 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark er i gang med å forberede tiltakspakken fra "I trygge hender - Forebygging av trykksår" for implementering på Moen sykehjem og spredning til Elverum og Stange kommunes sykehjem.

Et ledd i arbeidet med tiltakspakken er å kvalitetssikre gjeldene prosedyrer.

I Elverum kommune benyttes prosedyreverktøyet A. Dette prosedyreverktøyet er også tilgjengelig for studenter og lærere ved BA i sykepleie. I løpet av 2015 har Prosedyreverktøyet B blitt introdusert for så vel kommuner som Institutt for sykepleie ved Høgskolen. I tillegg benyttes Prosedyreverktøy C i regionen for forebygging av trykksår.

Mål og hensikt

  • Sykepleierstudenter og prosjektgruppen er kjent med verdier, intensjoner og aktuelle kunnskapsbaserte tiltak ved de tre ulike tilgjengelige prosedyreverktøyene.
  • Det gjennomføres en analyse av likheter, forskjeller, styrker og svakheter ved de tre prosedyrene.
  • Sykepleierstudentene reflekterer kunnskapsbasert over prosedyrer brukt i praksis.
  • De ansatte som deltar, har en arena for faglig å argumentere og reflektere.

Relevant læringsutbyttebeskrivelse for studentene er at de

  • kan ivareta grunnleggende behov hos eldre ved å samle data, faglig vurdere, iverksette sykepleietiltak, og synliggjøre disse i pasientjournal
  • kan reflektere over faglige og etiske problemstillinger i sykehjem

Tiltak og gjennomføring

Ved to samlinger treffes sykepleiere i prosjektgruppen og studentene for å:

  1. analysere prosedyrene ved bruk av AGREE II  (2010 – utgaven)
  2. sammenstille erfaringene fra de tre ulike prosedyreverktøyene for å kunne presentere deres konklusjoner
  3. presentere oppdagelser for de andre studentene og ansatte ved sykehjemmet som er ansvarlige for innsatsområdet

Resultat

Så langt er kartlegging og analyse gjennomført. Rapport og ytterligere konklusjoner vil være klare i juni 2016.

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelse, Institutt for sykepleie