Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Doctor and X ray.

Utvikling av fallforebyggende program

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Forberedelese til et større fallforebyggende prosjekt

Prosjektleder: Grethe Stenseth avd.sykepleier /fagutviklingssykepleier og Elisabeth Østensvik, FoU-leder
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Prosjektet har oversatt og tilpasset et fallforebyggende program, med utvikling av skjemaer og kartleggingsverktøy. Bestilling til nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om kunnskapsgrunnlaget i et fallforebyggende program.

Tiltak og mål

  • Vurdere, oversette og tilpasse et eksisterende svensk fallforebyggende program.
  • Undersøke kunnskapsgrunnlaget for tiltakene i det fallforebyggende programmet.
  • Forberedelse til et større fallforebyggende prosjekt

Bakgrunn for prosjektet

Fall og fallskader på sykehjem er et omfattende problem. Det er antatt at ca. 50 % av eldre over 65 år i sykehjem faller hvert år. For eldre utenfor institusjon er tallet ca. 30 %. Basert på utenlandske studier antar man at 40 – 60 % av fallene fører til skader av ulik grad. 6 prosent er brudd generelt og 1 prosent er hoftebrudd (Lauvrakog Norderhaug 2010).

I en rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten (Lauvrak og Norderhaug 2010), sies det at vi ikke har nøyaktige tall for hvor mange eldre som faller og skader seg i norske helseinstitusjoner, men 443 (13 %) av meldingene til Statens meldesentral i perioden 2008- 2009 skyldtes fall med betydelig skade, noe som tyder på at fall er et problem i Norge.

En norsk studie om fall på sykehus fant at fallraten på sykehus var 1,8 per 1000 liggedager i en 1 års periode, og at alvorlig skade oppstod hos 8,5 % av de som falt (Østensvik 2007).

Karakteristika ved pasientfall på sykehus, Elisabeth Østensvik (pdf)

I rapporten fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten vises det til at fallforebygging er prioritert innen pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus og sykehjem, og at fallskader trolig kan forebygges (Lauvrak og Norderhaug 2010).

Spredning

Planlegges nye søknader og videreutvikling i 2012.

Samarbeid

Sykehjemslegen og Uppsala kommun