Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Utviklingsprogram: Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Publisert 04. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Videreutvikle eksisterende verktøy og metodikk som brukes ved forebyggende hjemmebesøk

Prosjektleder: Hilde Sollund
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2015
Ferdig: 2015

I forbindelse med samhandlingsreformen skal det forebyggende arbeidet i kommunene styrkes. Gjennom forebyggende hjemmebesøk til eldre vil dette bidra til kompetanseheving for ansatte i tjenesten og komme brukerne av tjenesten til gode. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø, Vågan og UHT Norland i Vestvågøy.

Formålet er:

  • Å videreutvikle eksisterende verktøy og metodikk som brukes i forebyggende hjemmebesøk nasjonalt og internasjonalt
  • Å få kunnskap om hvordan forebyggende arbeid innen eldreomsorgen kan utformes med utgangspunkt i bruk av forebyggende hjemmebesøk til eldre
  • Utvikle nye verktøy og metodikk for sekundærforebyggende hjemmebesøk i samarbeid med fastlegene og sykehuset (pasienter som skrives ut til hjemmet, og som ikke mottar hjemmetjenester)
  • Gjennom prosjektperioden og besøkene er hensikten å støtte opp under den enkelte brukers behov og ressurser ved å gi informasjon, veiledning og råd
  • Målet er å kunne opprettholde helse, trivsel og trygghet. Tildelingen av midler har som formål å videreutvikle eksisterende verktøy og metodikk til bruk i forebyggende hjemmebesøk til eldre
  • Økt kunnskap om hvordan primærforebyggende arbeid innen eldreomsorgen kan implementeres på en god måte i tjenesten
  • Bruke utviklet verktøy og metodikk til sekundærforebyggende hjemmebesøk i samarbeid med fastlege og sykehus
     

Tiltak

Prosjektgruppa vil vurdere tilgjengelige instrumenter brukt ved forebyggende hjemmebesøk og ved kartlegging av funksjonsnivået til målgruppen. Vi vil avklare hvilken profil vi ønsker på besøkene. I dette ligger også en avklaring av hvor grenser for anbefalte tiltak ligger, det vil si hvordan verktøy skal fortolkes i forhold til behov for intervensjon.

Prosjektgruppa skal gi veiledning til de som skal gjennomføre hjemmebesøk, og sammen avklare hvordan kontakt med målgruppen kan utformes. Dette innebefatter utvikling av og tilvenning til bruk av dokumentasjon ved besøkene, eventuelle intervensjoner og evaluering av prosjektet.

Det utformes informasjonsmateriell som skal brukes i rekruttering av målgruppene, rettet både mot den enkelte og mot samarbeidspartnere i hjemmetjenestene, fastleger og lokalsykehus, som kan bidra til rekruttering. Informasjonsmaterialet distribueres fortløpende, primært gjennom møter med samarbeidspartnerne.
 

Gjennomføring

Vi vil ta med oss erfaringer fra Bodø kommune i utviklingsprosessen. Vestvågøy kommune har erfaring med forebyggende hjemmebesøk (av studenter i praksis) der fokuset var ernæringskartlegging i hjemmetjenesten. Dette vil også være et grunnlag for å bygge kunnskap. Progresjonen i prosjektet vil evalueres fortløpende gjennom nær kontakt med samarbeidskommunene.

Fagkunnskap vil kobles sammen med forbedringskunnskap med de metoder og verktøy som følger av nasjonal strategi for kvalitetsforbedring. Helsebiblioteket og Håndbok om Forebyggende hjemmebesøk til eldre, laget av Ankerstyrelsen i Danmark, vil være nyttige hjelpemidler.