Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Avdeling i vekst - utvikling gjennom kunnskap

Publisert 01. november 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle en modell for kompetanseutvikling hos ansatte

Prosjektleder: Ingunn Sund Forbord og Hilde Resve
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2012
Ferdig: 2012

Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at systematisk satsing på kompetansebygging er helt avgjørende for måloppnåelse og verdiskapning.

Prosjektet har lagt vekt på å skreddersy kompetanseutvikling hos ansatte tilpasset utfordringer og behov i en sykehjemsavdeling.

Mål

Hovedmålet har vært å gjøre ansatte i stand til å møte dagens og morgendagens oppgaver og krav, dvs. å ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som passer til oppgaver og krav, og integrere denne kompetansen i det daglige arbeidet på avdelingen.

Tiltak

Modell for kompetanseutvikling er planlagt og gjennomført;

  • opplæring i pasientrettighetsloven kapittel 4A
  • kvalitetssikring av dokumentasjonspraksis
  • refleksjon og læring på temadager

Spredning

Kunnskap gir vekst, Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag, Verdal kommune og Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge har samarbeidet om prosjektet. Prosjektet ble finansiert med midler fra utviklingssenteret (lønnsmidler til prosjektledere). Øvrige utgifter er finansiert av avdelingens eget driftsbudsjett.