Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fra sykemeldt til langtidsfrisk

Publisert 14. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Synliggjøre at forebyggende tiltak gir mindre belastning og økt nærvær en periode av året som tradisjonelt har et høyt sykefravær

Prosjektleder: Tove Waage
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Hjemmetjenesten har jobbet systematisk i flere år med nærværstiltak. Det har gitt gode resultater i forhold til sykefravær. Likevel erfarer vi perioder med høyt sykefravær, særlig i månedene november til februar. Vi ønsker å sette fokus på årsaksforhold, tiltak som kan forebygge sykdom og tiltak som kan tilrettelegge for økt nærvær i denne perioden.

Vi har en teori om at det er den samlede belastningen i disse mørke høst- og vintermånedene som forårsaker økt fravær. Vi tror en kombinasjon av metodisk bruk av allerede etablerte nærværsordninger og mer utradisjonelle tiltak kan bidra til å redusere belastningen og dermed gi mindre sykdom.
 

Tiltak

Det ble satt inn tiltak på tre hovedområder:

Undervisning og refleksjon

 1. Tema muskel og skjelettplager. Hvorfor oppstår de og hvordan kan man bruke allerede etablerte ordninger for å unngå at slitasje oppstår?
 2. Undervisning med fysioterapeut fra bedriftshelsen og praktiske øvelser i forflytning
 3. Gruppearbeid og refleksjon over temaet ”Når bør man bli hjemme fra jobb?” Gruppene jobber med ulike caser med en felles refleksjon og informasjonsrunde etterpå. Her informeres det blant annet om permisjons- eller fraværsordninger som muligens kan være riktigere enn sykemelding eller egenmelding.


Bemanning, ferie og fritid

 1. I prosjektperioden blir det gitt anledning til å avvikle ferie og avspasering helt frem til juleturnusen starter
 2. I halve november og hele desember er det i utgangspunktet alltid en person uten arbeidsliste på jobb. Formålet er å forebygge ekstraarbeid og stress ved innleie i tilfelle sykdom
   

Arbeidsmiljø og trivsel

 1. Felleslunsj fredager og frukt på mandager i november. Vitaminbjørner og Omega 3 tilgjengelig på spiserommet hele måneden
 2. I november trekkes det daglig en vinner fra en kalender med ulike gavekort. Gavekortene er av typen medlemskap i bedriftsidrettslaget eller grønn resept med mulighet for tre timer fri i desember osv.
   

Gjennomføring og resultater

Prosjektet ble innledet med en anonym spørreundersøkelse hvor målet var å finne ut hva ansatte mente kunne ligge bak et høyere sykefravær om vinteren. Resultatet fra undersøkelsen ble brukt til å definere tiltakene i prosjektet. Internundervisning foregikk etter en oppsatt plan og ansvaret for arbeidsmiljø/trivselstiltakene ble fordelt blant personalet. I januar 2012 viste statistikken at sykefraværet var halvert i november og desember, sammenlignet med samme periode året før. Det ble da besluttet å gjennomføre en ny spørreundersøkelse blant de ansatte for å høre om hvilke tiltak som hadde hatt best effekt for å forebygge sykdom. Disse erfaringene tar vi med inn i planleggingen av neste vinter.

Spredning

Prosjektet er presentert på Høgskolen i Telemark høsten 2011. Videre er det omtalt i kommunestyret våren 2012 og var medvirkende til at Hjemmetjenesten Eidanger fikk arbeidsmiljøprisen for 2011.

Les best i klassen på arbeidsmiljø i Telemarksavisa

Prosjektet presenteres på USHT sin erfaringskonferanse våren 2013