Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior Man Jumping In The Air

Frie midler - muligheter framfor begrensninger

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle et verktøy for systematisk planlegging, gjennomføring, avslutning, implementering og publisering av egne prosjekt.

Prosjektleder: Toril Bülow Mobakken (USH) og May Iren Bendiksen (UHT)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

USH i Troms har siden år 2000 lyst ut og bevilget ”frie midler”. Frie midler skal gi støtte til fagprosjekter i praksis. Dette har vært en vellykket modell for kompetanseheving utført av de som arbeider nært pasientene. Styringsrådet for UHT og USH Troms fastsetter hvert år hvor mye av budsjettet som skal avsettes til ”frie prosjektmidler”. Størrelse avhenger av årlige tildelinger og tilgjengelige ressurser. Prosjektene gjennomføres i løpet av ett kalenderår.

Finansiering

 • UHT Troms
 • USH Troms

Bakgrunn for prosjektet

 • Frie midler gis som økonomisk støtte til fag- og utviklingsprosjekt i praksis som er i trå med mål og satsningsområder for UHT og USH i Troms
 • Prosjektene skal fremme faglig utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet til brukere i den kommunale pleie og omsorgstjenesten i Troms.

Hensikt og mål

 • Ansatte selv skal få mulighet til å sette ord på problemstillinger og formulere aktivitet relatert til praksis
 • En modell skal fremme fagutvikling nedenfra i organisasjonen
 • Helsepersonell skal få økt kunnskap og erfaring i prosjektorientert arbeid

Tiltak

 • Tilby kursene:

-"Hvordan jobbe i prosjekt?" - støtte i oppstartsfasen av prosjektarbeidet til de som har fått tildelt "Frie midler" -"Gøy å jobbe i fagprosjekt" - veiledning til de som har tenkt å søke

-"Hvordan avslutte et prosjekt: rapportering, implementering og publisering” - tilbys de som er i ferd med å avslutte prosjekter i regi av "Frie midler".

 • Motivere for å søke frie prosjektmidler
 • Følge opp prosjektene underveis med jevnlig kontakt og veiledning
 • Stimulere til informasjon og publisering av eget prosjekt
 • Eget årshjul er utarbeidet

Spredning

 • Prosjekter presenteres på årlige vårkonferanse i regi av USHT Troms
 • Alle prosjekter ferdigstiller rapport fra eget prosjekt
 • Alle prosjekter skal ha egen plan for publisering og markedsføring i media og på konferanser
 • Enkelte prosjekt oppfordres til å skrive en utvidet rapport og artikkel i fagblader
 • Presentasjon av noen prosjekter på nasjonale og lokale nettsider.